Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Etablerat läkemedel står sig i kampen mot bröstcancer

Publicerad: 23 augusti 2002, 11:55

Tamoxifen ska fortfarande vara förstahandsval för kvinnor med hormonkänslig bröstcancer, fastslår ledande experter. Detta trots att en ny stor studie visar att aromatashämmaren Arimidex ger färre återfall, mindre risk för cancer i det andra bröstet, samt färre allvarliga biverkningar än tamoxifen.


Arimidex (anastrozol) verkar genom att hämma bildningen av östrogen i fettvävnaden. Preparatet har varit godkänt sedan 1996 för indikationen bröstcanceråterfall. Det ges till kvinnor som passerat klimakteriet och som har en hormonkänslig bröstcancer, där tamoxifen inte längre hjälper.  I juni publicerade tidskriften The Lancet resultat från den så kallade Atac-studien, där flera svenska forskare medverkat. Studien omfattar 9366 patienter som antingen fick anastrozol, tamoxifen eller en kombination av båda.  Resultaten visar att kvinnor som behandlades med anastrozol hade 58 procent lägre risk för att få en ny tumör i det andra bröstet, jämfört med kvinnorna som fick tamoxifen. Risken för återfall i samma bröst var 22 procent lägre hos kvinnor som fick anastrozol, jämfört med dem som behandlades med tamoxifen. Biverkningar i form av sjukliga förändringar i livmodern och blodpropp var också ovanligare vid behandling med anastrozol. Däremot kunde anastrozol kopplas till en högre förekomst av benfrakturer.   Osäkerhet om biverkningar  Trots de positiva resultat som redovisas i Lancet-artikeln, rekommenderas fortfarande tamoxifen som förstahandsval som tilläggsbehandling vid operation, både av American Society of Clinical Oncology, Asco, och svenska forskare som varit med i Atac-studien.   - Biverkningsprofilen hos Arimidex är fortfarande osäker. Av tamoxifen, däremot, har vi 10-20 års erfarenhet, säger Roland Fernstad, överläkare på bröstsektionen vid kvinnokliniken på S:t Görans sjukhus i Stockholm och en av de svenska forskare som medverkat i studien.  Atac-studien har pågått i två och ett halvt år men ska fortgå i fem år.   - Först då kan Arimidex bli förstahandsval, om nu pågående studier efter ett antal år visar stabilt bättre effekt och mindre biverkningar, säger Roland Fernstad.  Måste utvärderas längre  Även det amerikanska onkologsällskapet, Asco, anger risken för biverkningar som ett huvudmotiv till sin rekommendation att inte välja anastrozol i första hand. Enligt Eric Winer, ordförande i den expertpanel som bedömt Atac-studien, kan det ta mycket lång tid innan ovanliga biverkningar upptäcks.  Behandlingseffekten på lång sikt är också oklar, anser Asco. Tidigare studier har visat att patienter som fick tamoxifen under en femårsperiod hade 33 procent minskad återfallsrisk även fem år efter att behandling upphört, jämfört med dem som inte fick tamoxifen. Kunskapen om hur anastrozol verkar efter att behandlingen upphört är liten.  För en rättvis jämförelse mellan preparaten måste behandling med anastrozol pågå under längre tid.

Cecilia Odlind

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev