Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Etiknämnd skötte inte sitt jobb

Publicerad: 29 augusti 2012, 08:00

Saknade protokoll, beslut som inte offentliggörs och dateras i efterhand. Centrala etikprövningsnämndens tillsyn har inte följt regelboken. ”Mycket märkligt”, anser justitiekanslern.


Natten mellan den 12 och 13 juni i år avskriver den tjänstlediga kansli­chefen nio tillsyns­ärenden som inkom till Centrala etikprövningsnämnden 2006 till 2010. Hon avskriver dem med ”Ingen åtgärd” och daterar besluten med datum bland annat från juni och juli 2008 och mars 2010. Det framgår av handlingar och skärmdumpar som Dagens Medicin har tagit del av.
Också i slutet av maj och början av juni har åtta ärenden från 2008–2010 har hanterats på samma sätt.

Den tjänstlediga kanslichefen till­baka­visar att hon efterdaterat handlingar. Men någon annan förklaring till bakdateringarna har nämndens kansli inte kunnat ge.

– Jag har aldrig hört talas om att en myndighet gjort något liknande. Mycket märkligt. Verksamheten ska dokumenteras i den ordning som saker sker, säger byråchef Britt-Mari Lundberg hos justitiekanslern, JK.

Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, bildades 2004 och ansvarar för tillsynen av främst forskningen vid landets medicinska institutioner. Enligt myndighetens egen policy kan tillsyn göras genom fält­inspektioner, enkäter och skrivbordstillsyn. Nämnden får också meddela förelägganden och förbud om den finner att forskare bryter mot de etiska reglerna.

Tillsynen av har dock varit sparsam. Dagens Medicin har inte kunnat se att CEPN haft några egna tillsynsaktiviteter. Däremot har 41 anmälningar gjorts av enskilda, organisationer, regionala etikprövningsnämnder och forskare.

Enligt nämndens egna rutiner ska den som gör en anmälan delges beslutet, men detta har bara gjorts vid enstaka tillfällen. I de flesta fall har beslut i tillsynsärenden inte skickats ut alls.

– Vår tidigare kanslichef har inte haft detta som rutin, säger Ulrika Holmgren, som är kansliansvarig under chefens tjänstledighet.

Enligt Ulrika Holmgren finns det ”inget konstigt” i handläggningen av tillsynsärendena.

– Det finns inget här som vi vill mörka eller så. Men vi tittar nu igenom alla rutiner för att bli bättre.

Dagens Medicin har även begärt ut alla protokoll från CEPN:s 85 sammanträden mellan 2004 och 2011. Bara 41 lämnades ut eftersom resten, 44 stycken, ännu inte justerats och blivit offentliga. Från 2005 och 2009 finns inga klara protokoll alls.
– Vi jobbar med detta, säger ­Ulrika Holmgren.

Protokollen innehåller i huvudsak beslut i ärenden där de regionala etikprövningsnämndernas beslut överklagats. Tillsynsärenden tas mycket sällan upp på sammanträdena.

Finns det inte risk för att förtroendet för CEPN, som dessutom ska stå för etik, naggas i kanten om ni inte justerar era protokoll eller delger anmälarna de beslut som fattas?

– Självklart ska vi ha koll och ge allmänheten en bra service, det är jätteviktigt. Därför arbetar vi nu för att få bättre rutiner, säger ­Ulrika Holmgren.

Justitiekanslern får årligen en ärendelista över dessa ärenden. Men verklighetsbeskrivningen i förteckningen stämmer inte alltid. I ett fall som JK granskade särskilt 2010 har anmälaren fortfarande inte fått något beslut, trots att CEPN i april 2010 skriver till JK att anmälaren ”snarast” ska få ett skriftligt besked.

– Det låter märkligt om uppgifterna inte stämmer. Vi förlitar oss på att myndigheten lämnar korrekta uppgifter till oss. Men om vi misstänker att så inte är fallet får vi göra en särskild inspektion. Det kan bli aktuellt i det här fallet, säger kanslichef Margit Kallner på JK.

Hur allvarligt är det att protokoll saknas och att handlingar efterkonstrueras och att anmälare inte får del av beslut?

– Eftersom jag inte sett hur det ser ut och hur de diarieför sina handlingar och protokoll är det svårt att uttala sig, men de ska ju följa regelverken, säger Margit Kallner.

Dagens Medicin har förgäves sökt den tjänstlediga kanslichefen för en intervju. Genom sin vikarie, Ulrika Holmgren, hälsar hon att hon inte vill uttala sig.

Relaterat material

”Det här är  inte acceptabelt”

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev