Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

”Ett grovt systemfel som gör att vi skadar människor varje dag”

Publicerad: 22 oktober 2014, 12:25

Sören Olofsson.

Foto: Jens Krey

Regeringens utredare Sören Olofsson skrädde inte orden när han pratade om effekten av bristande information i vården.


– Det finns något som är mer uppseendeväckande än det vi brukar se i den dagliga debatten, sade regeringens särskilde utredare Sören Olofsson när han äntrade talarpodiet på Nationella e-hälsodagen.

Sedan kallade han bristerna i informationsöverföringen mellan vårdens olika delar för:

– Ett grovt systemfel som gör att vi faktiskt skadar människor varje dag.

Sören Olofsson ansåg att det var dags att börja arbetet mot en nollvision och poängterade samtidigt att mycket redan är gjort. På pappret.

– Det finns ansvar reglerat i lag, men det ansvaret tas inte fullt ut. Jag tror att det beror på bristande kunskap.

Och för att råda bot på kunskapsbristen gav regeringens särskilde utredare, som i talarpodiet gav ett magisterlikt intryck, en läxa till ansvariga chefer i den svenska vården.

– Läs Patrik Sundströms och Lena Lundgrens rapport, där finns det beskrivet hur patientdatalagen ska tolkas.

Sören Olofsson berättade också om det viktiga med en ordentlig informationsstruktur. Något som yngre i vården gärna pratade om när han mötte dem i utredningsarbetet.

– De är frustrerade över de romaner man får fram när man öppnar sina journalsystem.

Utredningen Tillgänglig och säker information i hälso- och sjukvård och socialtjänst ska överlämnas till regeringen i mars och Sören Olofsson kunde inte bjuda på några färdiga förslag. Däremot berättade han att han varje dag fick höra önskemål om en tydligare statlig styrning och tydligare myndighetsroller. Och han höll med.

– Det finns en viss otydlighet i hur staten styr myndigheterna och en osäkerhet i uppdragen och förutsättningarna, sade Sören Olofsson som ansåg att en brist var att socialdepartementet ofta tagit en mer operativ än strategisk roll.

Han förtydligade samtidigt att staten inte kan sköta verksamhetsförändringar, men däremot kan hjälpa till att etablera normer, ställa krav och hjälpa till med finansieringen. Sören Olofsson lyfte även ett konkret exempel. Eped, en databas om barnläkemedel framtagen av Astrid Lindgrens barnsjukhus, har nu fått nationell finansiering. Samtidigt finns den bara på hälften av landets barnkliniker.

– Den skulle naturligtvis implementeras i rödaste rappet.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev