Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

EU-förslag hotar svensk generikamodell

Publicerad: 12 april 2012, 09:53

Ett EU-förslag kan tvinga Sverige att göra om hela systemet för generiskt utbyte av läkemedel. Förslaget får skarp kritik av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.


Förslaget som EU-kommissionen presenterade i mars innebär att beslut om prissättning och subvention av läkemedel måste fattas mycket snabbare än i dag. För generiska läkemedel sänks tidsfristen för beslut om prissättning från 90 till 15 dagar. Det betyder att modellen för generiskt utbyte som Sverige har nu måste skrotas.

Systemet innebär att TLV varje månad utser den vara som har lägst pris av olika generiska läkemedel till periodens vara. Det är sedan denna som apoteken ska sälja när kunderna kommer med ett recept på det aktuella läkemedlet. Men efter­som det nya EU-förslaget innebär att priset ska kunna ändras var 15:e dag så blir dagens system, baserat på 30 dagar i taget, omöjligt om förslaget träder i kraft.

– Det skulle behöva fattas beslut var 15:e dag för varje enskild vara, säger Inger Erlandsson, avdelningschef för apoteksavdelningen på TLV.

Hon är tveksam till om det skulle gå att införa ett system som innebär att periodens vara byts ut så ofta.

– Det kan vara möjligt att genomföra om det är möjligt att bygga upp en administration och ett IT-system som kan hantera det. Men frågan är hur det skulle fungera ute på apoteken. Frågan är om det skulle gå att få en fungerande lagerhållning och att få hem varor i tid, säger Inger Erlandsson.

Apoteksbranschen avfärdar helt tanken på kortare perioder än i dag.

– Det går inte att bara ändra från 30 till 15 dagar och behålla dagens system. Det skulle innebära stora problem för tillgängligheten till läke­medel i Sverige. Och svårigheter för apoteken att hantera sina ­lager, säger Johan Waller, vd för Sveriges apoteksförening.

Apoteksföreningen föreslår i stället att TLV beslutar om ett referenspris. Sedan förhandlar apoteken själva med leverantörerna och köp­er in vilka varor de vill så länge priset ligger under referenspriset.

Generikaföretagen säger nej både till apoteksbranschens förslag och till det nya EU-förslaget. De vill helst behålla dagens modell.

– EU-förslaget är inte optimalt ur vår synvinkel. Det skulle bli problematiskt. Vi har redan ett snabbt system i Sverige i dag och det skulle inte bli bättre med ett ännu snabbare system, säger Kenneth Nyblom, vd för Föreningen för generiska läkemedel.

På socialdepartementet diskuteras nu hur Sverige ska ställa sig till EU-förslaget. Från TLV hoppas man att regeringen opponerar sig mot de delar av förslaget som sätter käppar i hjulet för den svenska modellen.

I slutet av april börjar medlemsländerna förhandla om förslaget.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev