Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

EU varnar för att ge medicin till deprimerade barn

Publicerad: 25 april 2005, 11:22

Antidepressiva läkemedel som hämmar upptaget av serotonin och noradrenalin ska förskrivas till barn och unga endast på godkänd indikation, och bara i särskilda fall vid depression. Det slog EU:s läkemedelsmyndighet EMEA fast i förra veckan.


EMEA är nu klar med sin utredning av säkerheten av så kallade SSRI- och SNRI-preparat. Myndigheten har granskat kliniska studier där barn och ungdomar fått behandling med dessa antidepressiva läkemedel, och kommit fram till att risken för självmordsförsök och självmordstankar ökar, jämfört med hos barn som fick placebobehandling. Dessutom ökar risken för aggressivt beteende bland barnen.

Därför utfärdar EMEA nu en varning till läkare och föräldrar i hela EU. Slutsatsen är att SSRI- och SNRI-preparat bara ska förskrivas på godkända indikationer. Några av läkemedlen är godkända för barn med tvångssyndrom och ett av dem mot ADHD. Däremot är depression inte en godkänd indikation.

I vissa utvalda fall kan behandling av barn och ungdomar med depression eller ångest ändå bli aktuellt. I dessa fall uppmanas läkaren vara extra noga med att följa upp patienten med avseende på självmords- och självskadebeteende, liksom på aggressivitet. Detta särskilt i inledningen av behandlingen.

Patienter eller läkare ska inte sluta med behandlingen utan att rådfråga läkare, eftersom det finns risk för utsättningssymtom som oro, sömnproblem och yrsel. Dosen ska gradvis sänkas över flera veckor eller månader.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev