Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Exanta motverkade stroke lika bra som Waran

Publicerad: 11 november 2003, 08:26

AHA 2003: Astra Zenecas nya läkemedel Exanta förhindrade stroke lika bra som Waran. Biverkningar i form av blödningar var dessutom mindre vanliga med Exanta. Det visas i studien Sportif V, som presenterades vid American Heart Associations konferens i Orlando, Florida.


Förmaksflimmer är en rytmrubbning i hjärtat som kan leda till att blodproppar bildas och patienten riskerar en stroke. I flera decennier har warfarin, Waran, varit det enda behandlingsalternativet. Allvarliga blödningar och att behandlingen kräver omfattande vårdinsatser är en nackdel med Waran. Astra Zeneca har utvecklat ximelagatran, Exanta som ett alternativ.  1,2 procent av de patienter som behandlades med Waran drabbades av stroke eller blodpropp per år, jämfört med 1,6 procent av de i Exantagruppen. Skillnaden var dock inte statistiskt säkerställd. Signifikant skillnad fanns det dock när det gäller blödningar, 37 procent av patienterna som fick Exanta och 47 procent för Waran.  - Waran är en besvärlig och resurskrävande behandling. Därför är det glädjande med ett likvärdigt alternativ, som dessutom är så enkelt att använda, säger Anders Roijer, överläkare på kardiologen, hjärt-lungdivisionen vid Lunds universitetssjukhus. 2000 disputerade han på en avhandling om förmaksflimmer och stroke.  Men de första resultaten är svårtolkade, menar han.  - Vad menas med "blodpropp" som företaget säger? Det behöver förtydligas. Nästa frågeställning är om Exanta är lämpligt i samband med elkonvertering av förmaksflimmer. Där kommer nackdelarna med Waran fram tydligt, säger han.  Före elkonverteringen ska patienterna ha ett stabilt INR-värde, ett mått på blodets koagulationsförmåga, mellan två och tre, under fyra veckor. Om patientens värde börjar svänga under den sista veckan före elkonverteringen måste en ny fyraveckorsperiod inledas.  - Ju längre tid det går tills elkonverteringen kan genomföras, desto svårare kan det vara att återställa en normal sinusrytm, säger Anders Roijer.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev