Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag17.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Exanta reducerade blodproppar efter kirurgi

Publicerad: 8 november 2002, 14:40

Den högsta av fyra testade doser av Astra Zenecas nya trombinhämmare Exanta (ximelagatran) minskade antalet blodproppar efter knä- och höftledsoperationer, jämfört med Fragmin (dalteparin). Det framgår av en studie som presenteras i lördagens utgåva av tidskriften the Lancet.


Användning av olika hepariner och lågmolekylära varianter som dalteparin har minskat risken för blodproppar och därmed livshotande lungembolier. Men eftersom dessa läkemedel bara kan ges i injektionsform är de besvärliga att ge till patienter som inte är inneliggande på sjukhus. Alternativa behandlingar som warfarin har nackdelen att det är svårt att hitta en dos som är tillräcklig för att hindra blodproppar och som inte heller ökar blödningsrisken.  Astra Zenecas trombinhämmare, ximelagatran, utvecklas som ett alternativ i tablettform. I studien Methro II ingick 1 876 patienter som fick en ny höftled (1 270 patienter) eller en ny knäled (606 patienter) vid 59 sjukhus i 13 länder. Patienterna var i åldern 18-85 år och vägde mellan 50 och 110 kg. Studien leddes av Bengt I Eriksson, avdelningen för ortopedisk kirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg. Studien finansierades av Astra Zeneca.  Patienterna slumpades till antingen dalteparin eller en av fyra olika doser av ximelagatran, 8 mg, 12mg, 18 mg eller 24 mg två gånger per dag. Dagen före operationen gavs melagatran subkutant. Ximelagatran omvandlas i kroppen till melagatran som är den aktiva substansen.  Kontraströntgen genomfördes efter 7-10 dagar och kliniskt misstänkt blodproppsbildning verifierades med en röntgenundersökning.  Venösa blodproppar inträffade mindre ofta ju högre dos ximelagatran som användes: 38 procent, 24 procent, 24 procent respektive 15 procent av patienterna i de olika grupperna. Av dem som fick dalteparin inträffade blodproppar hos 28 procent.  Inga omoperationer behövde göras på grund av blödningar. Allvarliga blödningar var vanligare i den grupp som fick den högsta dosen ximelagatran: 5,0 procent av patienterna, jämfört med 2,4 procent för dalteparin. Behandling med ximelagatran avslutades något oftare på grund av biverkningar än dalteparin, 3,4 procent jämfört med 2,9 procent.  Författarna anser att resultaten från studien bör bekräftas i en större fas 3-studie.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev