Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Experter går till attack mot SBU-rapport om hypotermi

Publicerad: 21 februari 2006, 13:47

SBU Alert-rapporten om nedkylning vid hjärtstopp får häftig kritik av ledande intensivvårdsläkare. Rapportens slutsatser går stick i stäv mot internationella riktlinjer. Patienter kommer att dö i onödan, hävdar kritikerna.


SBU Alerts rekommendationer om nedkylning efter hävt hjärtstopp går stick i stäv mot de internationella riktlinjerna.    Det hävdar nu de två intensivvårdsläkare som granskade rapporten men som sedan valde att hoppa av - trots samtal med SBU:s direktör Nina Rehnqvist, dagen före rapporten publicerades.

- Hon kontaktade oss i all välmening säkert, men eftersom vi inte kunde stå bakom rapportens slutsats ville vi inte ha med våra namn. Eftersom det finns en så stor internationell konsensus att behandla dessa patienter med nedkylning blir det lite konstigt när SBU kommer till en helt annan slutsats. Det bli SBU mot världen, vilket är lite speciellt, säger Hans Friberg, överläkare på intensivvårdsavdelningen vid Universitetssjukhuset i Lund.

Den andra granskaren som hoppade av var Sten Rubertsson, överläkare och professor i anestesi och intensivvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det vore oetiskt att inte behandla  Rapporten, som publicerades förra veckan, konstaterar att hypotermi efter hävt hjärtstopp, som metoden kallas, är lovande men att det vetenskapliga underlaget är alldeles för dåligt, se även Dagens Medicin nr 7/06. Därför bör nedkylning "enbart användas inom ramen för väl upplagda, prospektiva studier".

- Det är helt vansinnigt. Det är långt ifrån bara vi som anser att det vetenskapliga underlaget för denna metod är tillräckligt bra. Hur många fler patienter kommer att stryka med under tiden metoden utreds ytterligare? Det vore oetiskt att vänta med att införa denna metod eller att efter denna rapport avstå från att behandla patienter med hypotermi, säger Sten Rubertsson.

Enligt honom visar hypotermi-registret med runt 500 patienter att överlevnaden ökat från cirka 30 procent till mellan 45 och 50 procent på de ställen där metoden har införts. Även annan klinisk erfarenhet och experimentella studier talar för att metoden fungerar. Och det finns inget som talar för att metoden skulle vara skadlig eller ge biverkningar.

Både Hans Friberg och Sten Rubertsson säger att det är välkänt att rapportens två sakkunniga, professorerna Björn Biber och Anders Waldenström, är negativt inställda till hypotermi efter hävt hjärtstopp.

Hans Friberg anser dessutom att det hade varit önskvärt att en neurolog hade utvärderat det vetenskapliga underlag som låg till grund för SBU Alerts bedömning.

- Det är inte hjärtat som är problemet när man väl fått igång cirkulationen, utan hjärnan, säger han.

Kopia av internationella riktlinjer  Underlaget bestod av två studier. Båda visade klara fördelar med metoden. Den ena bedömdes ha "högt" bevisvärde medan den andra bedömdes ha "lågt". Det är den senare studien som striden gäller.

- Okej, det är inte den bästa studien, men vi anser att den har ett medelhögt bevisvärde. Det har stor betydelse för slutsatsen, säger Hans Friberg.

Han ser dock rapporten från SBU Alert endast som ett inlägg i debatten som inte får någon betydelse på sikt. De svenska riktlinjerna, som kommer senare i år, blir princip en kopia av de internationella riktlinjerna som förordrar hypotermi, enligt Hans Friberg.  

Sten Rubertsson är av samma åsikt, men befarar att de sjukhus där patienterna inte kyls ner tar rapporten som intäkt för att inte införa eller i värsta fall sluta använda metoden. I så fall kommer patienter att dö i onödan. Och förr eller senare kommer även läkare att bli patienter.

- För guds skull kyl mig! vädjar Sten Rubertsson.

FOTNOT: SBU Alert är den enhet inom Statens beredning för medicinsk utvärdering som utför snabba utvärderingar av nya metoder.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News