Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Experter vill inte dra in A-vitamindroppar

Publicerad: 12 mars 2002, 12:27

Socialstyrelsens expertgrupp för barn- och ungdomsmedicin säger nej till förslaget om att ta bort A-vitamin ur AD-dropparna som ges till små barn.


- Man kan inte utesluta A-vitamin ur AD-dropparna förrän man vet säkert vilket samband som råder mellan vitaminet och plötslig spädbarnsdöd, säger Tor Lindberg, professor emeritus och barnläkare vid Skellefteå lasarett, som gjort rapporten  på uppdrag av Socialstyrelsens expertgrupp för barn- och ungdomsmedicin.  Gudmund Stintzing, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholm och ordförande i Socialstyrelsens expertgrupp för barn- och ungdomsmedicin, har gått igenom Tor Lindbergs rapport och expertgruppens kommentarer till denna.  - Vår rekommendation till Socialstyrelsen kommer att vara att inte ta bort A-vitaminet ur AD-dropparna, säger Gudmund Stintzing.  Fann risk för plötslig spädbarnsdöd  Livsmedelsverkets och Svenska barnläkarföreningens pediatriska expertgrupp för nutrition och hälsa lade 1999 fram ett förslag om att ta bort A-vitaminet i AD-dropparna. Anledningen var att svenska barn sällan tycks lida någon A-vitaminbrist.  Men en forskargrupp i Göteborg, ledd av Bernt Alm, överläkare på barnhälsovårdsenheten inom primärvården i Göteborg, protesterade mot förslaget. Denna grupp hade i en nordisk epidemiologisk studie om plötslig spädbarnsdöd funnit en signifikant ökad risk för plötslig spädbarnsdöd hos spädbarn som inte fått AD-droppar.   - Sedan 1978 finns en kungörelse hos Socialstyrelsen som rekommenderar att barn ska få AD-droppar varje dag upp till fem år. Syftet var att förebygga D-vitaminbristsjukdomen engelska sjukan, rakitis, säger Gudmund Stintzing.  Ska utreda för- och nackdelar  Socialstyrelsens expertgrupp för barn- och ungdomsmedicin gav i uppdrag åt Tor Lindberg, professor emeritus och barnläkare vid Skellefteå lasarett, att utreda A-vitaminets fördelar och nackdelar för att se om det eventuellt ska plockas bort ur AD-dropparna.  -Den ökade risken för plötslig spädbarnsdöd, som forskargruppen upptäckt, verkar vara kopplad till A-vitaminet. De har nämligen funnit att barnen i Danmark, som endast fått D-vitamindroppar sedan 1989, inte ökade risken för plötslig spädbarnsdöd när de inte fick D-vitamindroppar. Däremot var riskökningen mycket hög hos de svenska barn som inte fått AD-droppar. Detta måste dock konfirmeras av andra studier innan man kan dra några säkra slutsatser, säger Tor Lindberg.  Resultaten var så anmärkningsvärda att forskargruppen lät oberoende statistiker granska materialet ur statistisk synpunkt. Deras slutsatser var att resultaten är korrekta och att någon annan lämplig statistisk analys än den som använts inte finns.   A-vitamin kan hämma infektioner  Slutsatsen blev att det observerade sambandet mellan uteblivna AD-droppar och risken för plötslig spädbarnsdöd kan ha tre orsaker:   · Slumpen.  · Att tillskott av AD-droppar minskar risken för plötslig spädbarnsdöd.  · Fel i studiedesignen.  A-vitaminets funktioner och dess association till plötslig spädbarnsdöd är ännu oklar, men det finns olika teorier.   -Dels så vet man att A-vitamin har en infektionshämmande effekt och att det har en viktig funktion i centrala nervsystemet. Detta skulle kunna vara orsaken till att ett lägre intag av A-vitamin, som är fallet om ett barn inte får AD-droppar, ökar risken att drabbas av plötslig spädbarnsdöd, förklarar Tor Lindberg.  Vad som nu kommer att hända vet ingen riktigt.  - Vi har arbetat färdigt med den här frågan för Socialstyrelsens räkning och vi har inte planerat någon uppföljning, säger Gudmund Stintzing.

Ulrika Sehlberg

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev