Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få akut deprimerade åt antidepressiva läkemedel

Publicerad: 25 maj 2004, 12:32

Bara var fjärde person med en akut depression åt antidepressiva läkemedel. Bland dem som begick självmord var det ännu färre, enligt en ny avhandling.


Förskrivningen av läkemedel mot depression har ökat markant på senare år, framför allt sedan de selektiva serotoninåterupptagshämmarna, SSRI, slog igenom under 1990-talet.  - En del har påstått att de används för mycket och det har diskuterats om läkemedlen används på ett vettigt sätt. Därför ville vi undersöka det i en befolkningsstudie, säger Svante Henriksson, överläkare på psykiatricentrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.  Någon sådan studie har inte tidigare gjorts i Sverige.  Ska tas i minst sex månader  Svante Henriksson skickade ut ett självskattningsformulär till drygt 2000 vuxna jämtlänningar och fick nästan 1 400 användbara svar.  De som hade en misstänkt depression fick komma på en omfattande intervju. Cirka 4,5 procent, 62 personer, hade en akut depression, vilket stämmer med tidigare studier.  Men bara en fjärdedel behandlades med något läkemedel mot depression under sexmånadersperioden fram till intervjun. Uppgiften kontrollerades i en databas som Apoteket AB har i Jämtland, med uppgifter om recept som expedieras i länet.  - Mitt intryck är att de här människorna inte skilde sig i speciellt hög grad från dem som man möter på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, de flesta hade medelsvåra till svåra depressioner. En klar majoritet av dem skulle jag som läkare ha föreslagit behandling, säger Svante Henriksson, som försvarar sin avhandling den 4 juni.  De flesta hade hämtat ut andra läkemedel under de sex månaderna, vilket tyder på att de hade kontakt med läkare under den tid då depressionen började ge symtom.  Antidepressiva läkemedel ska tas i minst sex månader för att få avsedd effekt. Men en delstudie i avhandlingen visar att bara drygt en tredjedel av dem som åt antidepressiva hade hämtat ut mediciner för så lång tid. Det var dock vanligare bland dem som åt SSRI-preparat.  80 procent fick SSRI på indikationen depression, och de flesta av de övriga mot ångest eller kronisk smärta.  - De förskrevs alltså inte lite hur som helst, utan på vetenskapligt befästa indikationer, säger Svante Henriksson.  I avhandlingen ingår även en studie av 59 personer som begick självmord i Jämtland mellan 1985 och 1995, och som fanns med i receptdatabasen. Bara 12 procent hade tagit ut antidepressiva läkemedel under de sista tre månaderna före självmordet. Endast ett par stycken hade spår av sådana läkemedel i blodet efter att de hade avlidit.  - Detta trots att runt 70 procent av alla som begår självmord är deprimerade. Många av dem fick aldrig en chans att bli behandlade mot sin troliga depression. Kanske hade de mått bättre och kunnat undvika att begå självmord, säger SvanteHenriksson.  Han anser att mycket skulle vara vunnet om sjukvården kunde fånga upp fler med depression, så att de kan få behandling med läkemedel eller psykoterapi.  - Trots att så mycket antidepressiva läkemedel förskrivs och säljs idag så finns det utrymme för att förskriva mer, säger Svante Henriksson.  Inte överraskad över resultaten  Resultaten i avhandlingen överraskar inte Sten Thelander, som är ansvarig för psykiatrifrågor på Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.  - Man har sett liknande resultat i studier från andra länder. Det är säkert så att det finns en rejäl underbehandling, framför allt att behandlingen inte följs så länge som man ska, säger han.  Men Sten Thelander håller inte med om att läkare mer aktivt borde söka upp och behandla deprimerade personer.  - Det finns inga studier som visar att vi gör nytta genom att leta efter personer med oupptäckta depressioner. Sannolikt är det de mildare depressionerna som inte hittas. Det är viktigare att få dem som hittas att fullfölja sin behandling, säger han.  Lisa Jacobson08-545 123 21  lisa.jacobson@dagensmedicin.se  FOTNOT: Avhandlingen har finansierats av Jämtlands läns landsting, Stockholms läns landsting, ett flertal forskningsfonder och av bland annat Svenska Lundbeckstiftelsen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev