Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få fick god sockerkontroll med långverkande insulin

Publicerad: 25 september 2007, 07:32

Snabbverkande insulin och så kallat mixinsulin ger högre risk för hypoglykemi än det nya långverkande insulinet Levemir hos patienter med typ 2-diabetes, enligt en ny studie. Samtidigt uppnådde bara en liten andel patienter målvärdet för blodsockerkontroll med det långverkande insulinet.


Insulinbehandling är ofta nödvändig hos patienter med typ 2-diabetes som inte får tillräcklig blodsockerkontroll med orala diabetesläkemedel. I en ny studie har brittiska forskare försökt ta reda på vilken typ insulin som är bäst i den aktuella patientgruppen.

Totalt ingick 708 patienter som inte fått fullgod blodsockerkontroll av metformin och en sulfonureid. Studiedeltagarna lottades till att få tilläggsbehandling med en av tre typer av insulin: ett nytt långverkande insulin, Levemir (detemir), som tas en gång om dagen, ett så kallad mixinsulin som tas två gånger om dagen eller snabbverkande insulin vid varje måltid.   

Efter ett års behandling undersökte forskarna hur många patienter som hade uppnått målvärdet för blodsockerkontroll, ett HbA1c-värde under 6,5 procent. Bland patienterna som fått det snabbverkande insulinet hade 24 procent uppnått detta kriterium. Motsvarande andelar var lägre i de två andra grupperna, 17 och 8 procent bland patienter som fått mixinsulin respektive långverkande insulin.

Samtidigt var det snabbverkande insulinet kopplat till flest episoder – i genomsnitt 12 stycken – av hypoglykemi, för lågt blodsocker. Motsvarande siffror för patienterna som fått mixinsulin och långverkande  insulin var 5,7 och 2,3. Forskarna konstaterar också att det snabbverkande insulinet och mixinsulinet gav högre viktuppgång, 5,7 kg respektive 4,7 kg jämfört med 1,9 kg i gruppen som fått långverkande insulin.

I en ledarkommentar i New England Journal of Medicine skriver två diabetesexperter att resultaten i undersökningen är nedslående eftersom färre patienter uppnådde målvärdet för HbA1c jämfört med liknande studier av insulinbehandling till typ 2-diabetiker. De spekulerar i att orsaken kan vara att alla patienter fortsatte med sulfonurea vilket tillsammans med insulinbehandlingen ger en ökad risk för hypoglykemi, samtidigt som effekten på blodsockret inte blir optimal.

Att blodsockerkontrollen var särskilt dålig hos patienter som fått det långverkande insulinet Levemir menar ledarskribenterna kan bero på att detta insulin har kortare halveringstid än andra långverkande insuliner och att effekten därmed blir sämre under andra halvan av dygnet. De två ledarskribenterna menar också att den höga risken för hypoglykemi med snabbverkande insulin och mixinsulin gör att dessa insuliner inte är lämpliga att användas i den aktuella patientgruppen.

Samtliga tre insuliner som studerades i studien marknadsförs av företaget Novo Nordisk som också har finansierat undersökningen.

Förtydligande: Med hänvisning till kommentaren nedan av Johan Jendle vill Dagens Medicin förtydliga att målvärdet 6,5 procent för HbA1c som anges i refereratet ovan motsvaras av ett målvärde på 5,5 procent enligt den svenska metoden att mäta HbA1c.

New England Journal of Medicine, publicerad online
Ledarkommentar om studien i New England Journal of Medicine

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News