Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Få kvinnliga läkare har chefsjobb på sjukhusen

Publicerad: 26 november 2008, 10:32

Tre av fyra verksamhetschefer på Sveriges sjukhus som är läkare är också män. Det visar en kartläggning som Dagens Medicin har gjort.


– Jag är inte förvånad. Män ser män. Och män väljer män, säger Ingela Heimann, ordförande i Kvinnliga läkares förening.

Knappt sju av tio verksamhets­chefer på offentliga sjukhus är läkare. Cirka 15 procent är sjuksköterskor och resten en bred blandning av bland andra biomedicinska analytiker, sjukgymnaster, administrativ personal, undersköterskor och militärer.

Bland läkarna i kartläggningen är 73 procent män och på vissa håll är mansdominansen total. Inom NU-sjukvården är samtliga verksamhetschefer som är läkare män och vid exempelvis Universitetssjukhuset Mas i Malmö är andelen 82 procent.

Britt Beding Barnekow, 60 år, krönte förra året sin läkarkarriär med att bli verksamhetschef för ögonkliniken i just Malmö.

– Jag har lång erfarenhet, har jobbat på många ställen och tycker att jag har något att bidra med.
Hon tycker inte att det är märkligt att så många av de läkare som är verksamhetschefer också är män.

– Många verksamhetschefer är äldre, och i min generation var det mest män som läste till läkare. Jag tror att könsfördelningen kommer att förändras, nu när det är fler kvinnor än män som läser till läkare.

Bara män i NU-sjukvården
Samtidigt tror hon att kvinnor kan vara mindre villiga att söka ledande befattningar än män.

– Det är möjligt att kvinnor har sämre självförtroende än män.

Men det hade inte du?

– Har man något att bidra med tycker jag man ska göra det.

Ann-Marie Schaffrath är sjukhuschef på NU-sjukvården, där samtliga 15 verksamhetschefer som är läkare också är män.

– Det är inte alls tillfredsställande, utan något vi måste jobba med, säger hon.

Hon har bara suttit två år som sjukhuschef och kan inte förklara den kompakta mansdominansen inom NU-sjukvården.

– Män kanske av tradition i större utsträckning har tillfrågats och tagit sig an chefsjobb. Jag tror också att det finns kvar ett synsätt hos kvinnor att det är tufft att kombinera höga chefsjobb med barn och familj.

”Vill hitta fler chefsämnen”
NU-sjukvården ska nästa år introducera ett mer systematiskt sätt att rekrytera chefer, något som enligt Ann-Marie Schaffrath kan leda till att sjukhusen blir bättre på att få kvinnor till chefsjobben.

– Vi vill hitta fler chefsämnen, genom att tidigt identifiera dem som har potential att leda. Då ingår det också att visa att det går att kombinera familj med chefsjobb. Det tror jag är nödvändigt om vi ska kunna få bra chefer i framtiden – och i dag gäller det både män och kvinnor.

Ingela Heimann i Kvinnliga läkares förening påpekar att Dagens Medicins undersökning speglar hur det ser ut i resten av samhället – att positioner med makt ges till män.

– Det betyder inte att det inte finns kompetenta kvinnor. Att vi inte har fler kvinnliga läkare som är verksamhetschefer visar på en tydlig oförmåga hos ledningen.

Hon avfärdar påståenden om att kvinnor skulle vara sämre på att söka chefsjobb som en myt.

– Snarare är det så att kvinnor som positionerar sig inte blir tagna på allvar. Eller så upplevs de som hot. Starka kvinnor är inte alltid populära.

I Västra Götalandsregionen genomgår alla chefer sedan något år tillbaka en genusutbildning, vilket Ingela Heimann ser som ett första steg för att rätta till den sneda könsfördelningen.

– Genom att vi alla sätter på oss genusglasögon kan vi få hjälp att se den kompetens som finns.

Kartläggningen omfattar 900 chefer

Dagens Medicins kartläggning är gjord i oktober och förändringar kan ha skett. Uppgifterna kommer från respektive landsting och omfattar nära 900 verksamhetschefer inom offentlig sjukhusvård. Alla landsting utom Västmanland ingår i sammanställningen. I en del landsting har inte en uppdelning på olika sjukhus kunnat göras. Då har exempelvis divisioner eller specialiserad sjukhusvård använts som avgränsning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev