Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få läkarstudenter väljer att inleda forskarkarriär

Publicerad: 12 april 2005, 13:17

En tredjedel av doktoranderna som antogs vid de medicinska fakulteterna förra året var läkare. Men bara ett fåtal läkarstudenter valde att börja doktorera. Nu vill Thomas Zilling, vice ordförande för Sjukhusläkarföreningen, kvotera doktorandtjänsterna.


Trots farhågor inom läkarprofessionen att allt färre läkare väljer att forska så visar en rundringning till landets medicinska fakulteter, som Dagens Medicin har gjort, att återväxten av forskare med läkarbakgrund är relativt god.   Av de 1 118 doktorander som antogs vid de medicinska fakulteterna under 2004 var 357 läkare. Det är närmare 32 procent. Men Thomas Zilling, förste vice ordförande för Sjukhusläkarföreningen, anser att det är en för låg andel läkare.

- Grundforskning och patientnära forskning kräver insatser från flera forskande yrkesgrupper, men läkarprofessionen är central i denna forskningskedja. Läkaren är länken för att gå från ett kliniskt problem till grundvetenskap och för att kunna applicera grundvetenskapliga upptäckter i sjukvården, säger han.

Studenterna är för ointresserade  Thomas Zilling ser kvotering som en lösning. Han anser att 50 procent av alla doktorander inom preklinisk forskning ska tas från läkarprogrammet och när det gäller den kliniska forskningen bör motsvarande siffra vara 75 procent.

Men få läkarstudenter är intresserade av forskning. Endast 27   läkarstudenter antogs som doktorander förra året. Och det är både bekymmersamt och problematiskt, anser Johan Zelano, avgående ordförande för Medicine studerandes förbund, MSF. För att få fler studenter att forska föreslog MSF förra året bland annat att läkarstudenter ska tillåtas registrera sig som doktorander redan efter två års studier, mot tre år som gäller i dag.

- Vi är oroade över att forskning inte värderas under läkarkarriären, att man vänder framtidens läkarkår bort från forskning. Det krävs att sjukvården värderar forskningsmeriter högre lönemässigt och karriärmässigt, men också strukturellt - att man underlättar inträdet på fakulteterna, säger Johan Zelano.

Forskning lönar sig inte ekonomiskt  Även Thomas Zilling tycker att det är allvarligt att så få läkarstudenter väljer forskning.

- Det är en trend inom läkarutbildningen att man aktivt väljer bort forskarutbildning för att så fort som möjligt bli färdig doktor och komma ut och tjäna pengar. Att tillägna sig en akademisk bana ger inget mervärde när man söker ST och sluttjänst, säger han.

För att öka intresset bland läkarna för forskning vill Thomas Zilling att forskningsmeriter värderas högre ekonomiskt, att läkarstudenter får tillfälle att prova på forskning och att det skapas bättre förutsättningar för läkare att forska inom tjänsten.

- Jag ser ett stort egenvärde om man kan gå in och ut ur sin forskarroll. Anledningen till det är att den bästa läkaren är den som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom den sjukdom som patienten lider av, säger han.

Henrik Engblom är doktorand vid institutionen för klinisk fysiologi vid Universitetssjukhuset i Lund. Han valde att börja forska tidigt under sin läkarutbildning. Men hans erfarenhet är att läkarstudenter inte uppmuntras till forskning.

- Under tiden som jag läste till läkare fanns det väldigt begränsade inslag om vilka möjligheter det faktiskt finns för läkarstudenter att engagera sig i forskning, säger han.

Viktigt att väcka intresset tidigt  Och att så få läkarstudenter väljer forskning tror Henrik Engblom framför allt beror på ekonomi. Han tjänar själv mindre än sina gamla kurskamrater, även om lönen nu är betydligt bättre när han har forskat ett antal år.

Men Henrik Engblom anser att det är viktigt att tidigt väcka ett intresse för forskning, just därför att forskarlönerna är lägre.

- Det är enklare för studenter att inleda en forskarkarriär i stället för att först vara ute på klinikerna där man hamnar på en viss inkomstnivå. Det är nog svårare att få smak på forskning efter utbildningen än om man tidigt uppmuntras att se vad forskning har att erbjuda, säger han.

Jessica Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev