måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få landsting satsar rejält på psykiatrin under 2007

Publicerad: 28 november 2006, 13:04

Landstingen satsar inga nya stora pengar på psykiatrin 2007 jämfört med 2006, visar en kartläggning som Dagens Medicin har gjort.


Sveriges landsting gör inga stora extra satsningar på den psykiatriska vården nästa år. Generellt ses ett försiktigt tillskott jämfört med 2006 – men i några fall minskar resurserna. Det visar en sammanställning av landstingens budgetar.

16 landsting och regioner har lämnat uppgifter om psykiatrins budget 2007. Efter att generella kostnadsökningar, det vill säga pris- och löneökningar, räknats bort ökar sju landsting sin budget med mer än 1 procent mot 2006. I ytterligare sex landsting ökar resurserna, men med högst 1 procent. Tre sjukvårdshuvudmän, Uppsala, Gotland och Jämtland, hamnar på minus jämfört med 2006.

Den högsta ökningen står Landstinget i Jönköpings län för. Där ökar anslaget – utöver kostnadsökningar – med 4,1 procent jämfört med 2006.

– Den stora förklaringen är att våra kostnader för rättspsykiatrin har ökat. Mycket av tillskottet kommer att gå åt för att betala det, säger Hans Arvidsson, verksamhetschef för psykiatriska kliniken, Jönköping.

Antalet domar har ökat i Jönköping, därför har övrig psykiatri fått pengar för att kompensera de extra kostnaderna.

– Vi slipper sparbeting för rättspsykiatrin och utöver det kan vi satsa på våra psykosociala team, säger Hans Arvidsson.

Utöver Jönköping gör Västra Götaland, Sörmland, Gävleborg, Kronoberg, Halland och Kalmar satsningar på över 1 procent.

Halland och Kalmar satsar
Landstinget i Kalmar län ska satsa 12,5 miljoner kronor på barn- och ungdomspsykiatrin under 2007. Landstinget Halland tillför vuxenpsykiatrin 1,6 miljoner kronor, barn- och ungdomspsykiatrin 3 miljoner och 2 miljoner går till en nyöppnad akutvårdsenhet.

Västra Götalandsregionen – med en psykiatribudget på drygt 2,6 miljarder för 2007 – kommer bland annat att satsa på neuropsykiatrisk vård, missbrukarvård, och vård av människor med dubbeldiagnoser.

Men för mer än hälften av de tillfrågade ligger budgeten för psykiatrin kvar på ungefär samma nivåer som 2006 eller lägre.

– Jag blev förvånad när jag såg att vi fått en liten ökning. Det känns inte så. Vi står i ett läge där vi måste skära ner på verksamhet för att passa in i ramarna, säger Christina Mårtensson, klinikchef för psykiatrin vid Sundsvalls sjukhus i Landstinget Västernorrland.

Västernorrland får en budgetökning på 0,4 procent, men det räcker inte för att täcka behoven som finns, enligt Christina Mårtensson. Utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionshinder måste förbättras. Vården av patienter med ätstörningar är också ett område som behöver utvecklas, liksom beroendevården.

Landstingen hoppas också på nya pengar från regeringen. Bland annat ska 500 miljoner kronor spridas ut över psykiatriverksamheten nästa år.

Den nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton har också föreslagit ett årligt tillskott på 1,7 miljarder till psykiatrin från år 2009, se artikel nedan.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev