Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få nappade på förslag om betalt efter resultat

Publicerad: 18 mars 2002, 10:01

Landstinget i Östergötland var först ut med att förra året erbjuda alla sina anställda möjlighet till resultatlön. Men intresset har varit minimalt. Endast 1 av drygt 90 produktionsenheter nappade på försöket.


Under de senaste åren har flera verksamheter inom sjukvården prövat olika modeller med bonus- eller resultatlön. Hittills är det framför allt mindre enheter och kliniker som infört resultatlön på eget initiativ. Men förra året beslutade Landstinget i Östergötland att gå ut med ett erbjudande till samtliga produktionsenheter, se Dagens Medicin nr 7/01.   Får en produktionsenhet - det vill säga en vårdcentral eller ett antal kliniker med gemensamt budgetansvar - ett överskott, ska en tredjedel betalas ut till personalen i form av extra lön.  - Resultatlönen är tänkt som en morot, som i sin tur kan leda till att enheterna genererar ett bättre resultat, säger Gunnar Larsson, förhandlingschef i landstinget.  Får 12 000 kronor i bonus  Inom folktandvården i Östergötland har resultatlön redan prövats under tre års tid. Men i övrigt är det bara Kompetenscentrum, landstingets interna utbildningsenhet med 13 anställda, som hoppat på försöket. Vid årets slut hade enheten ett överskott på närmare 400000 kronor. Detta betyder att de anställda som arbetat heltid får ut en bonus på drygt 12 000.  - Vi såg erbjudandet som en sporre. Men jag kan förstå att större enheter har varit mer tveksamma, säger Anita Gustavsson, chef på Kompetenscentrum.  Vårdförbundet har redan tidigare pekat på att produktionsenhet är fel nivå för resultatlön. Om erbjudandet ska locka personalen måste det knytas till den enskilda arbetsplatsen, menar man på förbundet.  - Poängen är ju att den anställda ska känna att det går att påverka sin lön. Men buntar man ihop olika kliniker med helt skilda verksamheter är det svårt att uppnå, säger Kristina Nyström, ordförande i Vårdförbundet Östergötland.   Får överskott av vakanserna  Gunnar Larsson håller med om att modellen har sina begränsningar. Ändå säger han sig vara förvånad över att intresset varit så svagt.  - Det är klart att enheter som vet att de inte kommer att producera ett överskott inte är intresserade. Men de verksamheter som ligger och balanserar på gränsen har ju inget att förlora, säger han.  Planer på någon form av bonussystem finns även i Landstinget Blekinge. På tjänstemannanivå arbetar man just nu med ett förslag som ska presenteras för politikerna under våren.  - Det knepiga är frågan om hur man ska mäta. Till exempel kan en enhet få ett överskott på grund av en massa vakanta läkartjänster, säger Peter Lilja, chef för personaladministrativ service i Landstinget Blekinge.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev