Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få nya cancermedel infriar förhoppningar om längre liv

Publicerad: 17 mars 2003, 12:42

Forskare i Uppsala har sammanställt resultat för 209 nya läkemedel mot cancer. Deras slutsats är att förväntningarna på snabba framsteg på området bör tonas ner. De nya läkemedlen har ingen eller måttligt bättre effekt på överlevnaden jämfört med gamla cytostatika, men det finns undantag.


En mängd framsteg har de senaste årtiondena gjorts i grundforskningen kring de mekanismer som styr utveckling och överlevnad av cancertumörer. Förhoppningen har varit att de nya kunskaperna ska resultera i nya och bättre cancerläkemedel. Bland annat pågår utveckling av substanser som specifikt angriper olika signalvägar i tumörcellerna, till skillnad från dagens cytostatika som angriper många olika celltyper i kroppen.  - Vi får ofta förfrågningar från patienter om de inte kan få pröva den och den effektiva nya medicinen som de hört talas om. Också som läkare undrar man när genombrotten kommer, säger Peter Nygren, överläkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.   Tillsammans med Rolf Larsson, professor i klinisk farmakologi vid samma sjukhus, har han gjort en genomgång av studier med kandidatläkemedel mot cancer som publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller presenterats på kongresser fram till och med hösten 2002.   Liten skillnad i överlevnad  De hittade resultat för 209 nya substanser eller angreppssätt. För 28 av dessa fanns kontrollerade randomiserade studier med data på överlevnad hos patienterna. Bara tolv gav en förlängd överlevnad, och i de flesta fallen var skillnaden liten.  - Innan vi satte i gång kartläggningen trodde vi nog att utfallet skulle vara bättre. Läser man mer avgränsade översikter skrivs det ofta om lovande nya behandlingar, men sett till hela fältet som vi nu har tittat på, är resultaten mer nedslående, säger Peter Nygren.    På listan över läkemedel som inte visat sig ge längre överlevnad återfinns Astra Zenecas omskrivna lungcancermedel Iressa. Där finns också representanter för så kallade metastashämmare, som utifrån tidiga resultat tett sig spännande på flera olika cancerformer, men där "massiva negativa data" från kliniska studier talar för motsatsen.  Peter Nygren tror att de nedslående kliniska resultaten delvis kan bero på en underskattning av de komplexa mekanismer som styr cancersjukdomen i patienter jämfört med enkla prekliniska sjukdomsmodeller där positiva resultat framträder lättare.   Svårt att bedöma potentialen  Forskarnas översikt är publicerad i Journal of Internal Medicine 2003; 253: 46-75.   En brist i studien är att överlevnadsresultat från sena kliniska studier saknas för merparten av de substanser de inventerat. Därför går det än så länge inte att säkert bedöma potentialen för dessa medel.  - Det döljer sig säkert värdefulla framtida läkemedel i denna grupp. Men om man ska gå efter vad man hoppats på förut, och sedan verkligen sett positiva resultat för, så är det kanske inte så många, säger Peter Nygren.   Undantag som väcker hopp  Det finns dock ljusglimtar. Ett är Glivec, ett nytt läkemedel som visat sig mycket effektivare än tidigare behandling vid kronisk myeloisk leukemi och gastrointestinala stromacellstumörer, Gist.   Positiva effekter finns också för behandling med olika antikroppar som riktas specifikt mot tumörcellerna.  - Framgången med Glivec pekar på att det så småningom borde gå att utveckla nya effektivare läkemedel även mot "folkcancersjukdomar" som bröst- och lungcancer, vilka verkar vara komplexare i sin biologi än kronisk myeloisk leukemi. Men än så länge får vi nog hålla till godo med de små förbättringar som ändå hela tiden görs, säger Peter Nygren.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev