Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag13.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Få patienter får frågor om alkohol

Publicerad: 15 April 2002, 11:29

En stor majoritet av patienterna i primärvården anser att levnadsvanor, som bruk av alkohol och tobak, är viktiga hälsofaktorer. Men cirka 70 procent av dem har aldrig fått några frågor kring detta i primärvården.


De resultaten från en patientenkät presenterades under Läkardagarna om missbruk i Örebro i förra veckan.  Trots att en mängd studier har visat att så kallade mini-interventioner - identifiering av riskfylld konsumtion, information och motiverande samtal om alkohol - har stor effekt, tas frågan alltså inte rutinmässigt upp i sjukvården.   Orsakerna kan vara upplevd tidsbrist och att det betraktas som känsligt att föra alkoholvanor på tal. Enligt Sven Andréasson, specialist i socialmedicin och chef för Stad, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, som bedriver metodutveckling inom Stockholms läns landsting, känner många läkare en oro för att förarga patienterna.  - Jag menar att resultaten från enkäten är en sanktion från patienterna, att de tycker att det är okej att ställa sådana frågor, så länge det görs på rätt sätt, sade han till åhörarna i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro.  Mini-intervention har god effekt  Enkäten har besvarats av 2000 patienter i Stockholm och Jämtland och är ett samarbete mellan Stad och enheten för samhällsmedicin och folkhälsa i Jämlands läns landsting.   Cirka 70 procent av de tillfrågade ansåg att alkohol är mycket eller ganska viktigt för hälsan. Samtidigt svarade drygt hälften av primärvårdspatienterna att de inte ville diskutera de egna levnadsvanorna.   Sven Andréasson tolkar detta som att dessa patienter inte upplever något behov av en sådan diskussion för egen del, även om de inser kopplingen mellan hälsa och livsstil.  - Vi borde även ha frågat om de skulle bli irriterade över att få sådana frågor. Men jag tror inte att det är så. Eftersom de svarar att det är viktigt att man i vården tar upp frågor om levnadsvanor, måste de ju inse att de själva kan få frågan, säger han.   Den rapport om behandling av alkohol- och narkotikaproblem som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, lade fram i höstas betonade att mini-interventioner leder till minskad alkoholkonsumtion och färre alkoholproblem, men att metoden inte tillämpas i den utsträckning som är motiverad.   "Måste hitta arbetsformer"  Sven Andreasson, som deltagit i arbetsgruppen bakom SBU-rapporten, anser att alla människor regelbundet borde tillfrågas om sina levnadsvanor i en kontakt med en sjuksköterska eller läkare.   - Den här kunskapen har funnits i 20 år, och evidensen ökar hela tiden. Vad som krävs är dels att sjukvårdshuvudmännen sätter ned foten och säger att detta är något som ska utföras, eftersom det räddar liv och hälsa i högre grad än mycket annat som görs i dag, dels måste professionen hitta arbetsformer som fungerar, säger Sven Andréasson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev