Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få patienter har fått del av effektivt läkemedel

Publicerad: 5 november 2003, 08:52

Det nya läkemedlet Xigris är effektivt vid svår blodförgiftning. Men hittills har bara en bråkdel av dem som skulle ha nytta av läkemedlet fått behandlingen, enligt SBU Alert.


Sedan drygt ett år tillbaka finns ett nytt läkemedel för behandling av svår sepsis, blodförgiftning. Xigris (drotrecogin alfa) påverkar bland annat blodets levringsförmåga och förhindrar proppar i kroppens små blodkärl.  Enligt en utvärdering som SBU Alert publicerar i dag är läkemedlet effektivt och relativt kostnadseffektivt, framför allt för de svårast sjuka patienterna.     1500 drabbas av blodförgiftning  - Ju sjukare patienten är, desto mer effektivt verkar det vara, säger Sten Walther, överläkare vid anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och medicinskt sakkunnig för SBU Alert-rapporten.  SBU Alert är den avdelning inom Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som tidigt utvärderar nytta, kostnader och risker med nya medicinska behandlingsmetoder.  Varje år drabbas runt 1500 personer i Sverige av blodförgiftning. Enligt utvärderingen skulle mellan 300 och 500 av dessa patienter ha nytta av läkemedlet varje år. Varje behandling kostar runt 85000 kronor, vilket skulle motsvara en årlig läkemedelskostnad på mellan 26 och 43 miljoner kronor.   Men under årets första åtta månader uppgick försäljningen av Xigris till 2,7 miljoner kronor, vilket skulle motsvara att endast 48 patienter fick behandlingen.  - Lite provokativt kan man säga att det är underutnyttjat. Å andra sidan är det av allt att döma inte överutnyttjat, vilket det alltid finns en risk för när nya läkemedel introduceras, säger Sten Walther.  Studien fick avbrytas i förtid  SBU Alerts utvärdering grundar sig på en internationell multicenterstudie med totalt 1690 patienter. Men på grund av den positiva effekten fick studien avbrytas i förtid. Mortaliteten 28 dagar efter behandlingens start var 30,8 procent i placebogruppen och knappt 25 procent i behandlingsgruppen. Tack vare läkemedlet kunde ett dödsfall per 16 behandlade patienter undvikas, konstaterar SBU Alert.  - Om det är lika effektivt för de svenska patienterna vet vi ännu inte. De svenska patienterna drabbas oftare av tertiär sepsis, blodförgiftning hos tidigare svårt sjuka patienter som genomgår annan behandling. De patienter som ingick i studien hade oftare primär sepsis, vilket inte riktigt är samma åkomma. Därför kan vi inte säga att Xigris kommer att vara lika effektivt i Sverige som i studien, säger Sten Walther.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev