Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få receptarier tar examen

Publicerad: 16 december 2013, 13:43

Bara drygt sex av tio studenter på receptarieutbildningen tar examen i yrket. Det är lägre än inom de flesta yrkesutbildningar.


Det visar ny statistik från Universitetskanslerämbetet och Statistiska centralbyrån. Sammanställningen visar hur många av dem som gick första terminen på en utbildning som tre år efter förväntad examen hade tagit den.

Bland dem som började läkarprogrammet tog nio av tio examen som läkare. Sju av tio gjorde det inom den normala studietiden. De som började läkarprogrammet tog sällan någon annan examen. Bland barnmorskestudenterna var det ännu fler som fullföljde utbildningen och tog sin examen.

Receptariestudenterna ligger däremot lågt vad gäller att ta examen på sitt program. Bara ingenjörer ligger lägre. På receptarieprogrammet var tidiga avhopp vanligt, vilket förklarar en stor del av den låga examensgraden. Men examensgraden har sjunkit betydligt om man jämför nybörjare över åren från 2000/2001 till 2006/2007, från 84 procent till 61 procent.

Det kan delvis förklaras av att receptarieprogrammet var nytt vid millenniets början och att de som då valde det, var mycket motiverade, tror Catharina Olsson, programkoordinator för receptarieutbildningen vid Göteborgs universitet.

– Många som började då hade redan en tvåårig utbildning eller hade jobbat på apotek och visste att utbildningen var deras chans på arbetsmarknaden. Nu är studenterna yngre och kommer direkt från gymnasiet och eftersom vi börjar med kemin så avskräcker det nog en del som hoppar av, säger hon.

Under några års tid har alla som sökt kommit in på receptarieutbildningen, till skillnad mot de första årens hårdare konkurrens.

– Det har inte vänt förrän nu, i år hade vi två sökande till varje plats. Följer vi upp dem som började i år har nog andelen som tar examen ha stigit betydligt, säger Catharina Olsson.

Nybörjarna i undersökningen följdes upp till och med läsåret 2011/2012. Beroende på utbildningens längd började utbildningarna någon gång mellan 2001/2002 och 2007/2008.

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev