Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få sjukhus vill överge övervakning vid hjärnskakning

Publicerad: 17 maj 2006, 13:37

Datortomografi är minst lika säkert som observation efter hjärnskakning. Dessutom sparar sjukvården tid, plats och pengar, visar forskning från SBU. Ändå är övervakning fortfarande standard på sjukhus i Sverige.


Frågan hur patienter som fått hjärnskakning ska tas om hand engagerar många på sjukhusen. Det är en stor patientgrupp - topp fem på akutmottagningarna. Personalen träffar dem dagligen och drygt 15 000 läggs in för observation varje år.

Övervakning är tradition och det har inte heller funnits stöd i vetenskapen för något annat.

- När vi gick igenom litteraturen märkte vi att det saknades väsentlig kunskap. Det hade inte gjorts några randomiserade studier alls. Det har inte funnits starka incitament och inget intresse från läkemedelsföretagen, säger Jean-Luc af Geijerstam, forskare vid Karolinska institutet i Solna och projektledare på SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Kan hitta svåra skador i tid  I litteraturen såg han att det fanns praktiska, resursmässiga och medicinska fördelar med tidig datortomografi, DT. Av över 50 000 patienter som gjort datortomografi och skickats hem om den var normal upptäcktes försämringar i två fall.

- Man ser om patienten behöver vård eller inte på en gång. Livshotande skador upptäcks också i tid. Det finns alltså ingen anledning att rutinmässigt lägga in alla patienter. Rädslan för komplikationer är obefogad, menar Jean-Luc af Geijerstam och pekar på resultatet av den så kallade Octopus-studien som inom kort publiceras i British Medical Journal och som han lett.

- Resultatet är tydligt. DT och hemgång efter hjärnskakning är kliniskt likvärdigt med inläggning och observation. Vi gjorde studien för att bekräfta att det inte finns några risker, men jag förstår samtidigt att det finns kirurger som tycker att det är läskigt att helt lita på tekniken.

Små skillnader mellan metoderna  2 600 patienter på 39 akutsjukhus deltog i undersökningen. Hälften fick ligga kvar för observation och hälften fick gå hem om röntgenbilderna var normala. Huvudfrågan var: Hände det något med patienterna som skickades hem?

Vid en uppföljning efter tre månader hade 21,4 procent av DT-patienterna någon form av besvär jämfört med 24,2 procent av observationspatienterna. Antalet dödsfall och allvarliga komplikationer skiljde sig inte åt. Cirka 92 procent av patienterna i båda grupperna var nöjda med den vård de fått.

- SBU ger inga rekommendationer, men min personliga förhoppning som forskare är att datortomografi ska börja användas mer, för det är ett bra sätt att ta hand om patienter med hjärnskakning, säger Jean-Luc af Geijerstam.

SBU gjorde även en praxisstudie för att se hur sjukhusen tar hand om patienterna i dagsläget. Det visade sig att övervakning fortfarande var rutin, men att cirka 20 procent även fick genomgå en datortomografi.

- Det är lite som hängslen och livrem. Och det kostar, kommenterar Jean-Luc af Geijerstam.

Inga studier har gjorts på barn  I Octopus-studien ingår även en ekonomisk analys som visar att vårdkostnaden minskar med en tredjedel om datortomografi används i stället för observation. Men frågan kvarstår om det finns risker med att stråla en skadad hjärna?

Och framför allt: Skadas små hjärnor av röntgenstrålarna?

I studien ingår inga patienter under sex år.  - En SBU-rapport om strålrisker är på väg. Många inväntar nog den, säger Jean-Luc af Geijerstam.

Elinor Torp

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev