Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få vårdplatser leder till färre läkare

Publicerad: 7 maj 2008, 08:01

På tio år har antalet vårdplatser i geriatriken skurits ner med hälften. Detta leder till att det blir svårt att rekrytera nya läkare till området, varnar företrädare för geriatrikerna.


– Man utbildar sig inte till något om man inte vet om kliniken kommer att läggas ner om några år eller ej, säger Anne Ekdahl, ordförande i Svensk geriatrisk förening.

Enligt föreningen minskade de geriatriska vårdplatserna med 51 procent mellan 1996 och 2006. Som en jämförelse minskade vårdplatserna inom kirurgi och intern­medicin med en femtedel.

Under perioden har också ett antal geriatriska kliniker lagts ner runt om i landet. Detta bekymrar Anne Ekdahl, dels för att multisjuka patienter inte får den vård de behöver, dels för att det blir svårt att locka unga läkare att satsa på geriatrik, fastän behoven ökar.

– Det blir en ond cirkel, säger hon. ´

Svensk geriatrisk förening har skickat en skrivelse till landstingen för att bjuda in till en diskussion om specialitetens framtid – men hittills har föreningen inte fått någon respons.

Huvudorsaken till det minskade antalet geriatriska vårdplatser är ädelreformen i början av 1990-talet, enligt Anne Ekdahl. En annan anledning är att det inte är landstingen som i första hand får ta konsekvenserna av att äldre multisjuka inte får tillräckligt bra och samordnad vård, det är kommunerna.

– Det är landstingen som betalar, men det är kommunerna som tjänar på att geriatriken fungerar väl – och det är en annan plånbok, säger Anne Ekdahl.

De få geriatriska vårdplatserna inom sjukhusvården leder också till färre utbildningsplatser för blivande geriatriker.

Helen Abrahamsson är verksamhetschef för geriatriskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus. Hon leder en verksamhet med 96 vårdplatser, en väl utbyggd öppenvård och många möjligheter till forskning. Ändå är det svårt att rekrytera.

– Vi rekryterar många via läkarutbildningen, men vi måste kunna ta hand om dem också, säger hon.

Nu oroas hon över att de hårdare kraven på ST-utbildningarna kommer att innebära färre utbildningsplatser inom geriatriken i Västerbottens läns landsting, se även Dagens Medicin nr 6/08. Kravet på att utbildningsplatserna ska genomgå regelbundna Spur-inspektioner kan göra att små sjukhus diskvalificeras, anser Helen Abrahamsson.

– I Lycksele och Skellefteå finns det inga geriatriska kliniker, geriatriken ingår i medicinkliniken. Man måste se det här i ett länsperspektiv: Det måste finnas vårdplatser så att vi kan utbilda. Vi behöver geriatriker i Norrland.

Anne Ekdahl tror att en anledning till att det är svårt att få resurser till geriatriken och locka unga läkare till specialiteten är den syn på åldrande som finns i Sverige.

– Det är inte fint att vara gammal. Och det anses inte lika fint att vara geriatriker som att vara kardiolog eller någon annan specialitet. Vi har ett internt statusproblem, säger hon.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev