Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Facket backar om fast kontakt

Publicerad: 5 mars 2008, 10:38

Facket backar om fast kontakt

Foto: Meta Wiborgh, distriktsläkare i Luleå, befarar att sjukvården blir dyrare om andra än allmänmedicinare är fast kontakt. Foto: Tomas Bergman

Distriktsläkar- föreningen kovänder och ger upp kravet på att den fasta läkarkontakten ska vara allmän­läkare.
– Det är jätteallvarligt. Det är bara vi som har överblicken, säger Meta Wiborgh, tidigare ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.


Så sent som för ett år sedan föreslog Ansvarskommittén att andra specialister än allmänläkare skulle kunna vara den fasta vårdkontakten, se Dagens Medicin nr 8/07. Då var reaktionerna från både Distriktsläkarföreningen, DLF, och Läkarförbundet häftiga.

– Vi tycker inte att det är rätt väg att gå, sade förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Benny Ståhlberg, ordförande i DLF, var ännu tydligare:

– Det raserar hela tanken med ett familjeläkarsystem, sade han.

Men när ett nytt förslag om att ta bort lagparagrafen som säger att den fasta läkarkontakten ska vara specialist i allmänmedicin nu kommer har båda svängt.

– Självklart anser jag att det ska vara en specialist i allmänmedicin och jag inser att detta kommer att tas emot väldigt negativt av många medlemmar. Men det finns en verklighet att förhålla sig till och det viktigaste är att den fasta läkarkontakten har det samordnande ansvaret, säger Benny Ståhlberg.

Ökat behov av samarbete
Även Eva Nilsson Bågenholm anser nu att också andra specialister kan vara fast kontakt. Enligt henne har förbundet svängt successivt sedan det tog fram sitt närsjukvårds­program 2006, då man såg ett behov av ökat samarbete mellan olika specialister.

– I den bästa av världar skulle vi vilja ha kvar kravet att den fasta kontakten ska vara en allmänläkare, men nu är det viktigt att inte hänga kvar vid det gamla, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Det är utredningen Patientens rätt i vården, som leds av Toivo Heinsoo, ordförande i Stockholms läns sjukvårdsområde, som kommer att föreslå att allmänläkarna ska förlora sin exklusiva rätt att vara fast läkarkontakt.

– Det finns två förklaringar. Direktiven kräver att jag ser över frågan, och dessutom kommer bristen på allmänläkare att öka framöver. Det är direkt skadligt att ha en lag som landstingen inte kommer att kunna följa, säger Toivo Heinsoo.

Men är inte det här att ge upp när man i stället skulle kunna öka antalet allmänläkare?

– Det är inte alldeles lätt att få fram fler allmänläkare. Ökad utbildning slår igenom först på längre sikt, säger Toivo Heinsoo.

Benny Ståhlberg är expert i Patientens rätt i vården och säger sig ha slagits hårt för sina medlemmar.

– Jag har markerat vår uppfattning tydligt. Den lag som funnits har varit ett väldigt starkt stöd för allmän­läkar­kåren och det är sorgligt att den försvinner. Men det är klart att Toivo Heinsoo har en poäng när han säger att dagens lagstiftning inte har gjort att det har blivit tillräckligt många allmänläkare, säger Benny Ståhlberg.

Befarar dyrare sjukvård
Meta Wiborgh är tidigare ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, och distriktsläkare vid Berg­näsets vårdcentral i Luleå. Hon säger att sjukvården blir dyrare och mindre säker om andra än allmänläkare är fast vårdkontakt. Meta Wiborgh hänvisar till vetenskapliga studier som visar att länder där den fasta läkarkontakten är allmän­specialist har effektivare läke­medels­behandling och färre vårdskador än länder där andra specialister kan vara fast kontakt.

– Det är sorgligt när våra före­trädare ger upp det här, och dessutom ideologiskt tokigt. Jag förstår inte hur det ska gå till när en patient med nageltrång går till sin fasta läkar­kontakt, som är öronläkare. Då måste man remittera vidare, säger hon.

Dagens lag kräver allmänläkare

Enligt hälso- och sjukvårdslagens femte paragraf ska landstingen organisera primär­vården så att alla som är bosatta inom deras område får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt. Denna läkare ska ha specialistkompetens i allmänmedicin.
Lagen slår också fast att den enskildes val inte får begränsas till ett visst geografiskt område inom landstinget.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev