Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Facket ska jobba för mindre administration

Publicerad: 31 maj 2013, 10:04

Foto: Marcus Ericsson/Bildbyrån. Läkarförbundets fullmäktige.

Läkarförbundet ska stimulera projekt som ger mer fokus på arbete med patienter, forskning samt utbildning och mindre på administration.


– Vi vill ha en ökad aktivitet utan att det kommer att kosta förbundet särskilt mycket pengar. Att stimulera att få i gång verkliga projekt. Det kan vara lokalt eller nationellt, till exempel att man samarbetar med några av de andra vårdförbunden, sade Lars Nevander, andre vice ordförande i Sjukhusläkarna, inför det beslut som fattades.

På Läkarförbundets fullmäktiges andra dag, på Östermalm i centrala Stockholm, var frågan om läkarnas administrativa arbetsbörda alltså återigen uppe. Även Crister Öhlund, ledamot i Privatläkarföreningen, tyckte att motionen som berörde frågan hade stor betydelse.

– De som går över till vårdvalet kan märka att administrationen exploderar. Ur den synvinkeln känns det väldigt viktigt. Att ha med det i en motion är en markering mot landstingen. Det visar att man måste ta tag i det här med administration, sade han.

Första timmen på Läkarförbundets fullmäktiges andra dag gick snabbt. Totalt hann elva motioner avhandlas innan det var dags för kaffepaus. Bland annat hann fullmäktige under denna timme besluta att chefläkare bör få en tydlig och mer oberoende roll som ansvariga i det övergripande arbetet med patientsäkerhet.

Läkarförbundets fullmäktige var också överens om att det vore bra att bilda en intresseförening för universitetsanställda läkare, en motion som centralstyrelsen inför mötet hade föreslagit att man skulle avslå. Fullmäktige beslutade dessutom att förbundet ska verka för att hemskick av patientenkäter eller enkäter per telefon bara görs som en del av forskning  som är godkänd av etikprövningsnämnd, eller om patienten har tillfrågats och gett sitt godkännande på förhand.

– Det är en oerhört viktig motion med tanke på det datoriserade samhälle vi lever i. Jag är glad för motionen och stödjer den fullt ut, sade Ulla Feuk från Sjukhusläkarna.

Crister Öhlund ansåg att bibehållandet av nationella taxan var viktig för den småskaliga, professionsstyrda vården. Därför ville han att fullmäktige skulle säga ja till motionen om att verka för att behålla och utveckla den nationella taxan. Fullmäktige biföll inte motionen.

Den sista motionen som avhandlades innan kaffepaus var den om kostnadsneutral sidotjänstgöring (se länk intill). Fullmäktige enades om att Läkarförbundet aktivt ska arbeta för förbättrade villkor under ST-läkares sidotjänstgöring, mer aktivt sprida kunskap om gällande villkor och stötta lokalföreningarna i deras arbete med frågan.

Det blev mycket diskussioner kring fullmäktiges allra sista motion, som Medicine Studerande Förbund, MSF, stod bakom. Förslaget var att Läkarförbundet ska tydliggöra sina åsikter om Sveriges framtida läkarbrist och dementera att förbundet verkar för att bibehålla en högre lön för läkare genom att hålla nere antalet utbildningsplatser på läkarprogrammet.

Mattias Hälje, vice ordförande i Östergötlands läkarförening, tyckte att det vore för lågt att gå ut med en dementi.

– Om någon beljuger en, ska man inte svara den, sade han.

David Svaninger, andre vice ordförande i Sveriges yngre läkares förening, tyckte å andra sidan att det fanns en poäng med att svara på den typen av anklagelser.

När Lena Ekelius, före detta ordförande i samma förening, citerade Woody Allens ”Att vara paranoid behöver inte betyda att man inte är förföljd” möttes det med skratt från publiken. Läkarförbundet borde kanske inte gå ut och dementera något, men däremot visa att man vill ha en hög kvalitet på sina läkare, tyckte hon.

Fullmäktige beslutade sig för att inte gå ut med någon dementi, utan såg motionen som besvarad.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev