söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Facket synar läkares chans att fortbildas

Publicerad: 5 april 2013, 11:00

Gösta Eliasson, ordförande i Sfams utbildningsråd, ställer sig bakom Läkarförbundets granskningsmodell men önskar vissa anpassningar.

Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån

En Spur-liknande granskning skulle ge färdiga specialister bättre möjligheter till fortbildning, tror Läkarförbundet.


– Om jag vore arbetsgivare skulle jag vara mån om att kunna visa att vi arbetar med fortbildning på min klinik, och är bra på det. Det är ett nog så gott incitament för arbetsgivarna att nappa på modellen, tycker jag.

Det säger Eva Engström, ord­förande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation. Förbundet har beslutat att pilot­testa en modell som går ut på att granska­ hur stora eller små möjligheter färdiga specialister har till fortbildning. Eva Engström liknar den vid Spur-inspektionerna, som görs för att kontrollera ST-läkarnas tjänstgöring.

Tanken är att även i denna granskning använda sig av frågeformulär och inspektionsbesök av representanter från specialitetsföreningarna.­ Chefer och specialister ska få svara på olika påståenden, till exempel hur väl det stämmer att verksamheten är tillräckligt allsidig för att specialistläkaren ska kunna upprätthålla och utveckla sin specialistkompetens, ­eller hur många dagar det senaste året en specialistläkare deltog i extern fortbildning med betald tjänstledighet.

Eftersom det inte finns några före­skrifter som styr fortbildningen­ för färdiga specialister får Läkarförbundet i nuläget mest hoppas att granskningarna ska kunna leda till dialog och förbättringar på klinikerna.

Men en förutsättning för att kunna ge den bästa vården är ju att specialister är uppdaterade och har goda kunskaper, säger Eva Engström.

– Det är ingenting som bara kommer av sig självt.

Gösta Eliasson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicins, Sfams, utbildningsråd, ställer sig bakom Läkarförbundets modell, men ser ett behov av en anpassning för primärvården eftersom vårdcentralerna är så många och så spridda ute i landet.

– Vi måste klara en granskning med små resurser och då måste vi slå ihop flera vårdcentraler. Vi har inte möjlighet att ses på plats, vilket­ Läkarförbundets förslag innebär, ­säger Gösta Eliasson.

Sfams förslag är därför att granskningen inom primärvården ska bygga­ på enkätresultat och diskussioner i grupp med representanter från fem vårdcentraler åt gången. Föreningen vill också att man tittar på individens egen ansträngning och att fortbildning kan poäng­sättas. Resultaten skulle sedan kunna resultera i öppna jämförelser,­ tror Gösta Eliasson.

Men liksom Spur-inspektionerna är tanken med Läkarförbundets modell att det ska vara klinikerna som beställer och betalar. Hur ska de nappa om det saknas formella krav? Gösta Eliasson tror ändå att det finns viktiga skäl till att landstingen inte kommer att motsätta sig arbetet.

– I bästa fall kan landstingen se det här som en hjälp och inte som ett slags påbud som ytterligare krånglar­ till systemet. Tvärtom kan det innebära ekonomiska vinster eftersom fortbildningen kan göras mer effektiv än vad den är i dag.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev