Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fallbeskrivningar av SAL från Kanada och Hongkong publicerade

Publicerad: 1 april 2003, 11:35

Medan diskussionerna pågår om vilket smittämne som orsakar svår akut luftvägsinfektion, SAL, publiceras idag två artiklar med fallbeskrivningar på tidskriften New England Journal of Medicines sajt.


I de första vetenskapliga artiklarna om utbrotten av svår akut luftvägsinfektion, SAL, analyseras sjukdomsutbrotten i Hong Kong och Kanada.  I den kanadensiska studien har forskarna undersökt de första tio fallen av SAL som inträffade i landet i början av mars. Patienterna var i åldrarna 24-78 år och sex av dem var män.  Forskarna konstaterar att smittspridning har uppkommit genom täta kontakter mellan infekterade patienter och personer som senare har insjuknat. Alla tio patienter fick feber och torrhosta, åtta av patienterna fick andningssvårigheter och sju drabbades av illamående.  Den behandling som patienterna fick var vanligtvis antibiotika, oseltamivir och ribavirin. Fem av patienterna behandlades i respirator och tre avled.  När det gäller smittämnet fann forskarna bland annat förekomst av coronavirus i upphostningar hos fem av sex patienter. Hos lika många patienter fann forskarna förekomst av metapneumovirus. I fyra fall isolerade forskarna båda virustyperna.  I studien från Hongkong undersökte forskarna tio fall, lika många av båda könen, som insjuknade i SAL från den 22 februari till den 22 mars. Ingen av patienterna hade någon komplicerad sjukdomshistoria.  Studien visar bland annat att inkubationstiden hos patienterna var mellan två till elva dagar. Precis som i de kanadensiska fallen drabbades alla patienter av feber, de flesta fick frossbrytningar, torrhosta, andningssvårigheter, illamående, huvudvärk, och svårigheter att syresätta blodet.  Två av de tio patienterna avled på grund av sina andningsproblem. Undersökningar av lungvävnaden hos dessa personer visade på diffusa skador i lungornas alveoler.  När det gäller behandling fick patienterna i Hongkong kortisonpreparat och ribavirin under i genomsnitt tio dagar efter symtomen inträdde. Åtta av patienterna fick behandling med betalaktam och makrolider under fyra dagar före symtomen inträdde.  Smittämne var okänt även i dessa fall, men forskarna konstaterar dock att de inte var infekterade med Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae eller Legionella pneumophila.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev