Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag18.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Fammi fortsätter som vanligt

Publicerad: 30 September 2003, 11:29

Statliga Dagmarpengar kan eventuellt rädda Fammi, efter beskedet att regeringen drar ned anslaget för 2004 med 25procent.


Som Dagens Medicin berättade i nr 39/03 föreslår regeringen i budgetpropositionen att 5 miljoner kronor av Familjemedicinska institutets, Fammis, anslag på 20 miljoner för 2004 dras in.  - Vi är förvånade och bekymrade. Att ändra förutsättningarna för verksamheten mitt under pågående projektperiod hör till ovanligheterna, säger Johan Calltorp, ordförande i Fammis styrelse samt hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.  Torsdagen den 25 september, tre dagar efter att budgetpropositionen presenterats, kallades Fammis styrelse in för ett extra sammanträde.  - Om ägarna inte ger oss de 20 miljoner kronor vi planerat för måste vi ta ansvar för en mindre verksamhet. Men vår förstalinje är att vi inte ska behöva dra ned, kommenterar Johan Calltorp.  Göran Sjönell, chef för Fammi, säger att det är "business as usual" som gäller, trots budgetneddragningen.  - Det uppdrag jag har fått från styrelsen är att jobba vidare med oförändrad fart.  Det bekräftar Mikael Sjöberg (s), statssekreterare, socialdepartementet.  - Vår bedömning är att Fammis verksamhet kan flyta på trots neddragningen i budgeten, säger han.  Mikael Sjöberg hänvisar till att det finns andra möjligheter att kompensera neddragningen. En möjlighet är att Fammi tar fler externa uppdrag, från exempelvis myndigheter eller enskilda landsting.  Fammi och Riksförsäkringsverket diskuterar exempelvis ett uppdrag som innebär att Fammi ska hjälpa till med den utbildning om det nya läkarintyget som landets 25000 intygsskrivande läkare ska genomgå.  En annan möjlighet kan vara attLandstingsförbundet och regeringen avsätter pengar till Fammi i årets Dagmaröverenskommelse. I fjolårets Dagmaruppgörelse enades Landstingsförbundet och regeringen om att 195 miljoner kronor skulle gå till utvecklingsarbete av nationellt intresse inom hälso- och sjukvården. I detta ingick bland annat en satsning på 5 miljoner kronor, vilket skulle gå till Fammi för folkhälsoarbete i primärvården.  Mikael Sjöberg säger att departementet kommer att ha en fortlöpande dialog med Fammi, så att budgetneddragningen inte ska påverka verksamheten negativt.  - Om det inte går att hitta en extern finansiering ska vi lösa den här frågan tillsammans.  Har fullt förtroende för Fammi  Enligt Göran Sjönell överraskades även socialdepartementet av den nedskärning finansdepartementet drev igenom i budgeten. Mikael Sjöberg vill inte direkt kommentera den uppgiften, men säger att neddragningen "inte är en fråga socialdepartementet drivit". Han försäkrar att socialdepartementet har fullt förtroende för Fammis verksamhet och ledning.  - Vi menar att Fammi har gjort ett riktigt, riktigt bra arbete. Fammi har snabbt lyckats etablera sig som en betydelsefull spelare i primärvården och nämns ofta i positiva ordalag i de diskussioner jag har med folk i sjukvården.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev