söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Får ta datakörkort för nytt journalsystem

Publicerad: 20 november 2006, 10:44

På kardiologiska kliniken i Linköping tar personalen datakörkort för att höja kompetensen innan det nya journalsystemet Patientjournal 08 införs.


Totalt 150 medarbetare på den kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping ska ta datakörkortet och först ut under hösten är sjuksköterskor och under­sköterskor.

A nledningen till att vårdpersonalen nu ska lära sig mer om it är att Landstinget i Östergötland kommer att införa flera nya it-stöd. Dit hör det nya systemet Patientjournal 08 med det elektroniska journalsystemet Cambio Cosmic.

Stefan Gustafsson, projektledare på kardiologiska kliniken, konstaterar att det finns ett kunskaps­behov.

– Vanligtvis är man väldigt noggrann inom vården med att medarbetarna har tillräckliga kunskaper vid anskaffning av nya apparater. Allt är kvalitetssäkrat eller certifierat, men med it förväntas med­arbetarna att lära sig själva allt efter­som, säger Stefan Gustafsson.

Pilotundersökning
Innan datakörkortsutbildningen påbörjades genomfördes en pilot­undersökning där 15 personer ingick. Utifrån kunskapsinventeringen delades pilotgruppen in i tre olika utbildningsgrupper, beroende på vilken kunskapsnivå de hade. Efter det fick personalen gå kursen ECDL Start, vilket ger kunskaper som EU har certifierat. Efter det gjordes en ny inventering av personalens datorkunskaper.

– Vi fick ett klockrent gensvar från sjuksköterskor och undersköterskor, men inte från läkare och sekreterare. Det kan vara så att de har andra kunskapsbehov, så en ny kunskapsinventering kommer att göras enbart för dem, säger Stefan Gustafsson.

All vårdpersonal behöver dock inte ta datakörkort för att kunna hantera Patientjournal 08, säger Anders Bernholtz som är projekt­ledare för Patientjournal 08 på Landstinget i Östergötland.

– Vi har sedan tidigare definierat vilka baskunskaper som behövs för att kunna hantera it-lösningar i landstinget. Patientjournal 08 inne­bär införande av systemet Cambio Cosmic och min bedömning är att vår it-basnivå är tillräcklig och den nivån ligger under datakörkort, säger Anders Bernholtz.

– Men vi har givetvis inget emot att verksamheterna ger sin personal ytterligare kunskaper i it, fortsätter han.

Anders Bernholtz anser dock att användarna måsta vänjas tidigt vid nya system. Som stöd för vårdpersonalen har Lands­tinget i Östergötland skapat en manual på intranätet för olika moment i Patientjournal 08.

– På intranätet kan vårdpersonal ta del av inspelade användarsekvenser och på så sätt se hur olika moment, arbetsuppgifter, löses i Cosmic. De kan också lära sig och repetera olika moment i it-baskunskaperna och bekanta sig med och gå igenom vissa moment innan de genomgår utbildning i det aktuella systemet, säger Anders Bernholtz.

Chefernas ansvar
Cheferna spelar en viktig roll för att se till att det finns baskunskaper i it säger Anders Bernholtz.

– Det finns vårdpersonal som helt saknar vana att hantera en dator, men det går inte längre. Vi är tydliga mot cheferna att det är deras ansvar att se till att personalen får den kunskap den behöver.

På kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping anser ledningen att personalen behöver bredare it-kunskaper.

– Vi anser att personalen måste ha allmänna it-kunskaper för att kunna hantera modulerna i Cosmic som dokumentation och läkemedel. Alla får sedan specifik utbildning i Patientjournal 08-systemen, berättar Stefan Gustafsson.

Cecilia Nauclér

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev