Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Farliga tumörer dyker upp mellan mammografier

Publicerad: 15 mars 2005, 14:49

Kvinnor som drabbas av bröstcancer mellan två mammografiundersökningar har hög risk att dö av sin sjukdom, visar en ny studie i Malmö. Det styrker teorin att denna typ av tumörer är mer snabbväxande och aggressiva.


Så många som mellan 10 och 20 procent av alla bröstcancertumörer i ett screeningprogram upptäcks mellan två mammografiundersökningar - en så kallad intervallcancer.

Att cancern inte upptäcktes vid den senaste mammografiundersökningen kan ha flera orsaker. De studier som hittills gjorts har kommit fram till olika resultat. Vissa ger stöd för att det beror på röntgenläkarens tolkning av bilderna, andra gör gällande att karaktären på bröstvävnaden är avgörande för att upptäcka tumören. Andra forskare i sin tur gör gällande att mammografi som metod är för dålig för att hitta dessa tumörer.

Nu lägger forskare vid Universitetssjukhuset i Malmö fram ytterligare en hypotes.

- Vår teori är att orsaken att dessa tumörer inte upptäcks vid den sedvanliga mammografiundersökningen är att dessa tumörer är mer aggressiva och snabbväxande, säger  Sophia Zackrisson, ST-läkare i radiologi vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Dubbelt så hög risk att dö  Hon har i en studie undersökt cirka 540 fall av bröstcancer som alla hade upptäckts kliniskt, som en knöl i bröstet. Av dessa var 100 intervallcancrar som upptäcktes mellan två mammografiundersökningar. Resterande 440 fall var kvinnor som  inte hade deltagit i mammografiscreening. Dessa fall utgjorde studiens kontrollgrupp.

- Eftersom vi ville jämföra överlevnaden för två olika typer av tumörer valde vi detta upplägg. Om kontrollgruppen hade utgjorts av screeningupptäckta cancrar hade vi byggt in ett fel i undersökningen, eftersom dessa tumörer upptäcks på ett tidigare stadium. Då hade kontrollgruppen av allt att döma fått en falskt förlängd överlevnad och intervalltumörerna hade framstått som mer dödliga än vad de kanske i själv verket är, säger Sophia Zackrisson.  

Resultaten tyder på att kvinnor som drabbas av intervallcancer löper dubbelt så stor risk att dö i sin cancer jämfört med kvinnor som själva har upptäckt sin bröstcancer utan att ha deltagit i mammografiscreening. Resultaten var precis på gränsen för statistisk signifikans.

- Troligen var det för få fall för att beräkna överlevnad. Nu arbetar vi vidare med att utöka materialet med ytterligare 200 intervallcancrar för att få bättre styrka i beräkningarna. Det är svårt att säga, men jag tror att resultatet kommer att stärkas, säger Sophia Zackrisson.

Om resultaten står sig, om det visar sig att intervalltumörer är betydligt farligare än andra brösttumörer, kan det finnas anledning att differentiera screeningprogrammet mer än vad det är i dag.

- I så fall kan man tänka sig att vissa åldersgrupper bör ha ett tätare screeningintervall. Och vice versa - om det visar sig att dessa tumörer inte är så farliga, ja då behöver vi kanske inte sätta in åtgärder för att få ner antalet intervalltumörer,  säger Sophia Zackrisson.

Samtidigt konstaterar hon att verkligheten är mer komplicerad än så här.

- För att dra mer långtgående slutsatser måste man studera åldersfördelningen, tumörbiologin och även mammografiskt utseende på intervallcancrarna, säger hon.

Överdiagnostik en het potatis  Sophia Zackrisson har också tagit sig an en annan het potatis i mammografidebatten. Det är frågan om huruvida regelbundna mammografiundersökningar gör mer skada än nytta genom överdiagnostik, det vill säga i de fall undersökningen hittar lågmaligna tumörer som annars aldrig hade upptäckts.

- Vi vill inte utsätta människor för en cancerdiagnos med påföljande behandling helt i onödan, det kan orsaka mycket lidande, både fysiskt och psykiskt. Dessutom finns det hälsoekonomiska aspekter, säger Sophia Zackrisson.

De studier som hittills gjorts visar skiftande resultat, allt från att överdiagnostiken är runt 5 procent till så mycket som över 30 procent.

- Hittills har vi bara gjort grova procentuella beräkningar men de tyder på att det finns en överdiagnostik i vissa åldersgrupper. Nu under våren ska vi försöka ta reda på hur stor den är. Oavsett vad resultaten visar lär de bidra till debatten, säger Sophia Zackrisson.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev