Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Färre dog då treskift infördes

Publicerad: 27 maj 2009, 14:42

Läkarna inom intensivvården på Universitetssjukhuset Mas i Malmö började förra året schemaläggas på kvällar och helger. Då sjönk dödligheten bland patienterna.


– Det är en ren dödlighetsskillnad som faktiskt är statistiskt säkerställd, säger Anders Ersson, verksamhetschef vid intensivvårdsavdelningen, IVA.

För att öka bemanningen där under helger och kvällar började läkarna arbeta i treskift från den 1 januari 2008, se Dagens Medicin nr 12/08.

Det innebär bland annat att två specialister nu finns på kliniken fram till klockan 23.00 varje dag. Innan dess var endast en läkare på plats från 17.00 fram till morgonen.

Mortaliteten bland patienterna 30 dagar efter utskrivning från IVA låg på 17 procent 2007.

Motsvarande siffra för 2008 var 11 procent, enligt en studie, se faktaruta längst ned.

Resultatet är oberoende av blandningen av patienter och sammanfaller i tid med förändringarna. Inrättande av mobila intensivvårdsteam är ­exempel på förändringar som genomfördes parallellt med schema­läggningarna. Det går inte att fastställa att det enbart är schema­läggningen av läkarna som givit resultatet.

– Men jag tror absolut att schemaläggningarna är den viktigaste delen för dödlighetsminskningen, för det gör att vi kan driva intensivvård med samma kvalitet dygnet runt och även på helger, säger Anders Ersson.

Tidigare var patienter tvungna att ligga nedsövda längre och vänta på behandlingar, eftersom färre läkare fanns på plats kvällar och helger.

– Nu görs behandlingar mer efter patienternas behov och de går snabbare från en starkt intensiv­vårds­krävande fas till rehabilitering.

Enligt Anders Ersson finns många studier över vad schemaläggning inneburit för effektiviteten generellt. Men han känner inte till att någon tidigare har relaterat patient­dödlighet till hur arbetstiden är förlagd.

Produktiviteten sedan förändringarna genomfördes har ökat med 2 procent. Samtidigt har kostnaderna minskat med 4 procent. Förklaringen tror Anders Ersson är att läkarna och övrig vårdpersonal arbetar mer effektivt och kontinuerligt.

Klas Deby, som jobbar med bemanningsfrågor på sjukhuset, arbetar med att se över möjligheterna att införa systemet även på andra kliniker.

– Det hoppas vi ska resultera i flera sådana här goda exempel, säger han.

Anders Ersson anser att motståndet mot schemaläggning inom läkarkåren fördröjer utvecklingen.

– Det finns en primadonnamentalitet inom läkarkåren, där man vägrar avsäga sig sina privilegier, säger han.

– Det uttalandet får stå för honom, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, som dock tror att synen på arbetstidsförläggning kan påverkas av resultaten i Malmö.

– Ja det tror jag absolut. Och det är oerhört bra att det har gjorts en vetenskaplig studie av det här. Vi är bra på att göra rent medicinska studier men inte när det gäller det rent organisatoriska, hela arbetssättet.

En större studie planeras på sikt.

Resultaten är tänkta att presenteras på Scandinavian society of anaesthesiology and intensive care medicine, SSAI:s kongress i danska Odense den 13 juni och ett abstract publiceras i tidskriften Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

Observera att tidigare uppgifter i en faktaruta om det exakta antalet avlidna och vårdade har strukits, på grund av att sådana siffror visat sig vara felaktiga. Se även uppgföljande artikel länkad här intlll.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev