Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Färre läkare kan få rätt att sjukskriva lång tid

Publicerad: 24 januari 2006, 13:15

Läkares rätt att sjukskriva kan behöva begränsas. Det anser Siwert Gårdestig, som på regeringens uppdrag arbetar med förändringar i reglerna kring sjukskrivningar.


- I dag kan vilken läkare som helst sjukskriva vem som helst hur många gånger som helst. Man kan ifrågasätta om det är bra, säger Siwert Gårdestig, programdirektör vid Försäkringskassan.

Vill du begränsa läkarnas rätt att sjukskriva?

- Man bör fundera på det. I vissa sammanhang kan det behövas kompetens från andra yrkesgrupper som kompletterar läkarna. Jag kan inte säga exakt vilken kompetens som skulle vara bäst, men jag vill få frågan belyst, säger han.

Siwert Gårdestig vill också utreda en annan väg att begränsa antalet läkare som får sjukskriva. Den modellen skulle innebära att endast läkare som vidareutbildat sig inom försäkringsmedicin skulle få skriva sjukintyg efter att patienten varit sjukskriven en viss tid.

Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande, tror att ett system med speciella sjukskrivningsläkare skulle bli omständligt. Hon ser heller inga fördelar med att sprida sjukskrivningsrätten till fler yrkesgrupper.

- Man vinner inget på att vidga sjukskrivningsrätten till grupper som har smalare utbildning än läkare, som psykologer och sjukgymnaster. Däremot är det bra om fler grupper är med och samverkar i bedömningen, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Hon tycker att Siwert Gårdestigs utgångspunkt - att läkare kan sjukskriva en patient hur länge som helst - är felaktig. Försäkringskassan avgör slutgiltigt om en person blir sjukskriven. Läkaren kan inte heller, utan risk att bli anmäld, förorda sjukskrivning om det strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Norge är förebilden  Att det behövs förändringar i regelverket kring sjukskrivningar beror enligt Siwert Gårdestig bland annat på att läkare är fokuserade på det sjuka hos individen, medan man i sjukskrivningsprocessen i stället borde söka efter det friska. På så sätt skulle man vid en sjukskrivning snabbare komma fram till vad den sjuke kan arbeta med trots den aktuella sjukdomen.   Siwert Gårdestig anser att Sverige ligger efter många andra länder inom detta område och lyfter fram Norge som en förebild. Där finns ett system som innebär att den sjukskrivne, arbetsgivare, facklig organisation och försäkringskassa tidigt i sjukskrivningen träffas för att diskutera vad den anställde kan göra i stället för sina vanliga arbetsuppgifter.  För att tydligare lyfta fram det friska hos den sjukskrivne, anser Siwert Gårdestig också att dagens sjukintyg måste göras om. Något som även regeringen har betonat, se Dagens Medicin nr 39/05.

- Intygen bör innehålla information om det friska som går utanför det sjuka. De bör förändras så att de anger att "ok du är sjuk men vad kan du göra i stället", säger Siwert Gårdestig.

Han betonar att syftet inte är att jaga influensasjuka människor med feber ur sängen, eller att förfölja sjukskrivna i största allmänhet. I stället anser han att många sjukskrivna kan må bättre av att ha kontakt med arbetslivet och jobba med andra uppgifter i stället för att gå hemma.

Förändringar kan genomföras i år  Det var i regeringens budgetproposition i höstas som Försäkringskassan och Socialstyrelsen fick i uppdrag att utreda sjukskrivningsprocessen. Utredningen ska vara klar 2007 men enligt Siwert Gårdestig planerar Försäkringskassan att lämna delrapporter och genomföra förändringar redan i år.   Han kan inte säga vilka förslag som måste gå via regeringen och vilka förändringar som Försäkringskassan själv kan genomföra. När det gäller vem som har rätt att sjukskriva tror han att regeringsbeslut krävs medan Försäkringskassan kan fatta egna beslut när det gäller förändringar i sjukintygen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev