Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Färre möjliga donatorer än man tidigare räknat med

Publicerad: 30 januari 2008, 07:07

Det finns sannolikt färre möjliga organdonatorer i Sverige än man hittills trott. Det visar preliminära data från den första riksomfattande undersökningen av hur många som verkligen kan bli aktuella för donation.


Det är Donationsrådet som i samarbete med Sveriges intensivvårdsregister i en enkät till alla 83 intensivvårdsenheter i landet ställt frågor kring samtliga patienter som avled på enheterna från den 1 oktober till den 31 december 2007.

Syftet var att få veta hur många svenskar som årligen avlider på ett sådant sätt att de kan komma i fråga för organdonation. I princip handlar det om patienter med total hjärn­infarkt som vårdas i respirator.

Tanken var att Donationsrådets rapport skulle vara färdig att presenteras i dag, onsdagen den 30 januari. Men trots att hela 90 procent av intensivvårdsenheterna har svarat på enkäten är kvaliteten på svaren så skiftande att slutrapporten skjuts fram till i mars.

Många dödsfall rapporteras inte

– Vi uppskattar att mellan 20 och 25 procent av dödsfallen inte har rapporterats till oss. Därför kan vi bara göra uppskattningar. Men en tendens som vi sett är att antalet möjliga donatorer i Sverige troligen ligger på 200 stycken per år och inte som man tidigare trott på mellan 250 och 300, säger Åsa Welin, chef för Donationsrådet.

De gamla siffrorna har byggt på uppskattningar, eftersom ingen rikssammanställning har gjorts tidigare. Enligt Åsa Welin kan nedgången förklaras av neurokirurgins framsteg, som gör att allt fler yngre trauma­patienter kan räddas till livet, samt att genomsnittsåldern på donatorer har ökat.

- Den typiske donatorn i dag är en person mellan 60 och 80 år som drabbats av en stor hjärnblödning. Dessa personer lider ofta av högt blodtryck, diabetes och andra åkommor som påverkar kvaliteten på organen.

Trots detta ligger Sverige väl till när det gäller hur många organ från varje donator som verkligen används.

Maxi­malt kan en patient donera sju organ. I Sverige används i genomsnitt 3,5 organ per donator, vilket är en bra siffra jämfört med andra länder.

Donationsrådet ska nu kontakta de intensivvårdsenheter som man misstänker inte har rapporterat in samtliga dödsfall under den undersökta perioden.

Antalet donatorer har ökat

År 2000 var det bara 97 svenskar som donerade sina organ efter sin död. Sedan dess har siffran ökat stadigt och 2006 togs organ från 137 avlidna personer omhand. I Sverige väntar ungefär 600 personer på ett eller flera nya organ.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev