Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

"Fel" form på kvinnors utslag ökar risk för svår borrelia

Publicerad: 9 december 2005, 07:56

Kvinnor får oftare borrelia än män. Men de får sällan de klassiska ringformade utslagen som är förknippade med dessa infektioner, enligt en avhandling från Lund.


I Blekinge drabbas varje år cirka 500 individer per 100 000 invånare av borrelia. Erythema migrans - den tidiga hudmanifestationen av borrelia som avhandlingen fokuserar på - drabbar närmare 80 procent av fallen. Infektionen kan även drabba leder, hjärta och nervsystem.

Louise Bennet, allmänläkare vid Tullgårdens vårdcentral i Karlskrona, har i sin avhandling undersökt 54 kvinnor och 64 män som drabbades av en borreliainfektion under en treårsperiod. Alla utslag fotograferades och prover togs för att fastställa vilka bakteriestammar som hade infekterat patienterna.

Studien visar att det finns tydliga könsskillnader när det gäller borreliainfekterade patienter. Framför allt handlar det om skillnader när det gäller utslagens utseende.

- Tidigare har man i vården fokuserat mer på att utslagen i form av erythema migrans är klassiskt ringformade. Men våra studier visar att så inte är fallet, framför allt inte hos kvinnor, säger Louise Bennet.

Studien visar att bakteriestammen Borrelia afzelii, som stod för 74 procent av borreliainfektionerna, oftast ger klassiska ringformade utslag hos män, men oftast icke ringformade utslag hos kvinnor.

När det gäller den mindre vanliga Borrelia garinii tycks denna bakterie oftast ge icke ringformade utslag hos både kvinnor och män.

Fler risker för kvinnor  Risken att över huvud taget drabbas av erythema migrans skiljer sig också mellan könen: 20 procent fler kvinnor än män fick utslag.

- Att fler kvinnor än män får utslag, som dessutom inte är klassiska, medför sammantaget en ökad risk att kvinnor feldiagnostiseras och att de inte får behandling i tid. Det ökar i sin tur risken för kvinnor att drabbas av en spridd borreliasjukdom, vilket kan orsaka mycket besvärliga konsekvenser, säger Louise Bennet.

Detta bekräftas också av en annan studie som hon har gjort, som visar att 8 procent fler kvinnor än män drabbades av spridd borreliainfektion med exempelvis neurologiska besvär under en treårsperiod.

Med anledning av könsskillnaderna när det gäller borrelia och att negativa konsekvenser tenderar att drabba kvinnor i större utsträckning än män, anser Louise Bennet att kvinnorna måste  komma i centrum för borreliaforskningen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev