måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fem hjärtläkemedel i ett piller gav lovande resultat

Publicerad: 30 mars 2009, 16:22

ACC 2009 Ett nytt kombinationsläkemedel av fem olika preparat kan minska hjärt-kärlrisken påtagligt hos friska personer, enligt en ny studie.


I den så kallade TIPS-studien har forskare vid McMaster University i Hamilton, Kanada, och St Johns Medical College i Bangalore, Indien, testat ett piller som innehåller aspirin, en statin och tre blodtryckssänkande läkemedel. Studien sponsrades av läkemedelsföretaget företaget Cadila Pharmaceuticals som står bakom det nya pillret.

Syftet med studien, som är en så kallad fas 2-prövning, var bland annat att ta reda på om det nya kombinationsläkemedlet ger motsvarande effekt som när de läkemedel som ingår ges var för sig. Forskarna ville även ta reda på ifall ett läkemedel med fem komponenter tolereras väl av patienterna och om det ger några oväntade biverkningar.

Totalt 2 053 personer i åldrarna 45 till 80 år vid 50 centra i Indien ingick i studien. Samtliga deltagare var utan hjärt-kärlsjukdom men hade en typ av kardiovaskulär riskfaktor, exempelvis diabetes typ 2, systoliskt blodtryck över 140 mmHg eller att de hade varit rökare de senaste fem åren.

Studiedeltagarna randomiserades till nio grupper. En grupp med 412 personer fick behandling med det nya kombinationsläkemedlet, medan resten lottades till åtta grupper om 200 personer vardera som fick bara simvastatin eller aspirin, alternativt de tre blodtryckssänkande medlen enbart eller i kombination med aspirin, alternativt tre olika kombinationer av de två blodtryckssänkande medlen.

Resultaten presenteras i dag, måndag, på den pågående hjärtkongressen ACC i Florida i USA och publiceras samtidigt på hemsidan för tidskriften the Lancet.

Forskarna konstaterar att de olika preparaten i stort sett gav samma effekt i kombination som när de gavs var och ett för sig, även om simvastatin och aspirin gav något bättre effekt när de gavs separat.

Kombinationen av fem läkemedel verkade heller inte minska tolerabiliteten jämfört med när patienterna fick dem var för sig.

Forskarna uppskattar att pillret skulle kunna halvera risken för hjärt-kärlhändelser hos medelålders personer med normala riskfaktorer.

I en medföljande kommentar i the Lancet skriver Christopher P Cannon vid Brigham and Women’s Hospital och Harvard Medical School i Boston, USA, att den nya studien ger förhoppning om att pillret, i kombination med bättre kost- och motionsvanor, kan bidra till en minskning av kardiovaskulära sjukdomar. Men han påpekar att man måste lösa svårigheterna med att ge rätt dos av varje läkemedel och att pillret nu måste testas i större fas 3-studier.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev