Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fetma en oberoende riskfaktor för att drabbas av hjärtsvikt

Publicerad: 1 augusti 2002, 09:00

Både män och kvinnor med ett kroppsmasseindex, BMI, högre än 30 löpte en dubbelt så hög risk att få hjärtsvikt som normalviktiga personer. Det framgår av en ny studie publicerad i dagens utgåva av tidskriften New England Journal of Medicine.


Övervikt och fetma är intimt förknippade med riskfaktorer - högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, diabetes etc - som i sin tur ökar förekomsten av hjärtsvikt. Men det har varit oklart om övervikt och fetma dessutom är en oberoende faktor som ökar risken för hjärtsvikt.  För att studera den frågan analyserade forskare knutna till Framingham Heart Study data om 5 881 personer som ingick i Framinghamstudien från den amerikanska myndigheten National Institutes of Health. Drygt hälften, 54 procent, av deltagarna var kvinnor, medelåldern var 55 år och de följdes i genomsnitt i 14 år.  Normal vikt definierades som ett BMI mellan 18,5 och 24,9. Övervikt definierades som BMI i intervallet 25,0-29,9. Fetma definierades som ett BMI på 30,0 och högre.  Under uppföljningstiden drabbades 258 kvinnor och 238 män av hjärtsvikt.  Efter att man justerat siffrorna för andra riskfaktorer såg man att en enhets ökning av BMI motsvarade en riskökning för hjärtsvikt med 5 procent hos män och 7 procent hos kvinnor.  När man jämförde feta kvinnor med normalviktiga hade de förra 2,1 gånger högre risk för hjärtsvikt än de senare. Bland männen var risken 1,9 gånger högre hos de feta jämfört med de normalviktiga.  I en fristående medicinsk kommentar i tidskriften konstateras att övervikt och fetma åtminstone till viss del kan sägas vara en oberoende riskfaktor för uppkomst av hjärtsvikt. Fetma i sig beräknas står för 11 procent av all hjärtsvikt i USA bland män och 14 procent bland kvinnorna.  I kommentaren ställs också frågan om det spelar någon roll om övervikt och fetma är en oberoende riskfaktor eller ej. Skribenten själv svarar "både ja och nej": "Nej", eftersom övervikt är så förknippad med flera processer som leder till hjärtsvikt. "Ja" för att kunskapen kan bidra till att utveckla nya behandlingsstrategier, vilket är angeläget mot bakgrund av ett växande antal överviktiga i både USA och andra länder.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev