Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Fler alzheimersjuka kan få testa omdiskuterad medicin

Publicerad: 22 november 2002, 14:45

Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av Alzheimers sjukdom innebär att alla patienter med mild eller måttlig sjukdom bör få testa kolinesterashämmare. Efter sex till tolv månader ska behandlingen utvärderas.


Diskussionen om nyttan med att behandla Alzheimers sjukdom med kolinesterashämmare har varit omfattande. I ett dokument från brittiska Cochrane Collaboration tidigare i år talades om "blygsamma effekter" vars betydelse för patienterna är "oklar." Under arbetet med Läkemedelsverkets dokument avspeglades också olika uppfattningar om vem som bör komma i fråga, hur man mäter behandlingseffekt och hur länge  behandlingen ska pågå, se Dagens  Medicins tematidning nr 35/02.  Ska testas en längre tid  Läkemedelsverkets dokument är betydligt mer positivt än det från brittiska Cochrane. Rekommendationen är att patienter med mild eller måttlig Alzheimers ska få behandling under en längre tid innan effekterna utvärderas. Hos patienter med svårare former av sjukdomen är behandlingen dock inte indicerad.  - Vi har tagit hänsyn till resultaten från nyare studier och kommit till denna slutsats i full konsensus, säger professor Anders Wallin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal, som samordnat arbetet med de nya rekommendationerna.  I dokumentet slås fast att kolinesterashämmare har en positiv effekt vid mild eller måttlig Alzheimers.  Kolinesterashämmarna verkar genom att hämma det enzym som bryter ned signalsubstansen acetylkolin, som är viktig för överföringen av nervsignaler i hjärnan.  Resultaten från kliniska studier pekar på att 70 procent av dem som fått kolinesterashämmare hade bättre eller oförändrad kognition, eller sammanvägd total funktion efter sex månader. Motsvarande siffra vid placebo var 50 procent.  - Eftersom vi inte på förhand vet vilka som har nytta av behandlingen bör alla med mild eller måttlig Alzheimers få möjlighet att testa. Det är viktigt att behandlingen pågår i minst sex månader och att den sedan utvärderas utifrån varje patients behandlingsplan, säger Anders Wallin.  All behandling ska föregås av en utredning som förutom anamnes, fysisk och psykisk status också innehåller ett så kallat Mini Mental Test för kognitiva funktioner. Ofta behövs också datortomografi för att utesluta hjärntumör.  Rekommenderas i åtta landsting  Mycket av diskussionen om de nya läkemedlen har handlat om svårigheterna att veta vad som menas med behandlingseffekt och hur man bäst mäter den i det enskilda fallet.  Läkemedelsverkets nya rekommendationer slår fast att en oförändrad eller stabiliserad funktionsnivå efter sex till tolv månader ska tolkas som positiv behandlingseffekt.  Vid uppföljningen ska ny Mini Mental Test göras, liksom en bedömning av patientens livskvalitet och beroende av hjälp i det dagliga livet.  Hittills har en minoritet av landstingens läkemedelskommittéer haft kolinesterashämmare med på sina listor. 8 av 21 landsting rekommenderar ett eller flera sådana preparat. Anders Wallin tror att det kommer att bli fler framöver.  - Jag har presenterat de nya rekommendationerna för representanter från alla läkemedelskommittéer, och mottagandet var positivt.  Han hoppas att nya kunskaper ska framkomma om faktorer som kan förutsäga goda behandlingsresultat med kolinesterashämmare. En spekulation är att patienter med cirkulationsrubbningar i hjärnan och tecken på Alzheimers sjukdom kan ha större nytta av läkemedlen än andra.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev