Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fler fall än någonsin förr anmäls till HSAN

Publicerad: 25 oktober 2006, 08:35

Allt fler patienter anser att de har blivit felbehandlade i sjukvården. I år ser antalet anmälningar till HSAN för första gången ut att bli fler än 4 000.


– Det handlar om en väldigt kraftig ökning. Allt talar för att vi får det största antalet anmälningar sedan HSAN startade sin verksamhet 1980, säger Lars-Åke Johnsson, en av två ordföranden vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN , och ställföreträdande generaldirektör.

Anmälningarna till HSAN har ökat successivt sedan myndigheten inrättades, se grafik. Förutom att det totala antalet ärenden ser ut att bli rekordstort så är också uppgången hittills i år bland de största, cirka 400 ärenden. Detta motsvarar en uppgång på ungefär 11 procent jämfört med samma period 2005.

Anmälningar till HSAN görs dels av Socialstyrelsen, dels av enskilda patienter. Anmälningarna från Socialstyrelsen har legat tämligen konstant, medan antalet patienter som anmäler har blivit klart fler.

– En förklaring till att fler patienter anmäler är säkert att de här frågorna fått allt mer uppmärksamhet under senare år. Man kan också se att en hel del av de anmälningar vi får in inte handlar om strikt medicinska frågor, utan exempelvis att man upplevt ett dåligt bemötande, säger Lars-Åke Johnsson.

"Bra att patienter anmäler"
Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, tror att den ökade uppmärksamheten kring fall där det har gått fel i vården är en viktig förklaring till att HSAN får ta emot fler anmälningar. En annan faktor är diskussionen kring anmälningssystemet.

– Egentligen är uppgången positiv, det är bra att patienter anmäler när något gått fel. Det är viktigt att man klarar ut vad som har hänt om patienten inte är nöjd, och då är HSAN rätt instans. Det vi vänt oss emot är att patientärenden hamnar i allmän domstol, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Om antalet anmälningar skulle fortsätta att öka i nuvarande takt, anser Lars-Åke Johnsson att lagstiftningen på området kan komma att behöva ses över så att HSAN :s uppdrag begränsas. Annars skulle HSAN behöva svälla och bli en betydligt större myndighet än i dag.

– Jag antar att statsmakterna inte är intresserade av att sätta in hur många miljoner som helst i vår verksamhet, säger han.

Siffror per specialitet saknas
HSAN har inte närmare analyserat vad anmälningarna rör eller vilka medicinska specialiteter som under åren haft den största ökningen. Enligt Lars-Åke Johnsson försvåras detta arbete av att en anmälan inte sällan "skär" mellan flera olika specialiteter, ett fel begås kanske på en vårdcentral som sedan lever vidare och inte upptäcks när patienten remitteras vidare i sjukhusvården.

Tidigare redovisade HSAN antalet anmälningar inom respektive specialitet i sina årsredovisningar. Detta har upphört eftersom HSAN inte längre anser att det är relevant.

Ungefär en patient på mellan 60 000 och 70 000 anmäler den vård som han eller hon har fått till HSAN . Detta är ett så litet antal att HSAN i årsredovisningen för 2005 konstaterar att antalet anmälningar inte är något bra mått på kvaliteten på den svenska sjukvården.

Henrik Kennedy

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev