Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fler flimmerablationer med effektivisering och robotteknik

Publicerad: 24 april 2008, 07:56

Än är väntetiderna långa till kateterablation mot förmaksflimmer, inget sjukhus klarar att ge alla patienter behandling inom vårdgarantins tre månader. Men en utbyggnad av flimmerablationerna är på gång.


Vid flimmerablation går operatören in med kateter och bränner kring lungvenerna för att isolera platsen där förmaksflimret uppstår. Behandlingen, som bara görs på universitetskliniker, får hög prioritet, en fyra, i Socialstyrelsens nya riktlinjer.

Dagens Medicin har tidigare berättat om långa väntetider – som varierat stort över landet, se nr 17/07. Längst - flera år – var väntetiderna då i Göteborg.

Nu har skillnaderna minskat, och är i dag sex till tio månader på de flesta håll, enligt Dagens Medicins enkät till kardiologchefer på landets universitetssjukhus. Linköping och Stockholm, som gör flest ingrepp, har också betydligt kortare väntetider.

Begränsande faktorer för en snabb utbyggnad är en nationell brist på kardiologer som kan utföra behandlingen och begränsad kapacitet i labben där den utförs.

Ändå planerar de flesta universitetsklinikerna att öka antalet kateterablationer mot förmaksflimmer detta år jämfört med 2007.

I Göteborg planeras en fördubbling.

- Det kommer att bli ansträngt, men vi tror att vi klarar oss hjälpligt. Vi planerar mer kvällsarbete, och det gäller att få ut det mesta möjliga av tiden i labbet, säger Lars Grip, verksamhetschef på Sahlgrenska.

Kliniken har enligt Lars Grip nu kommit ned till väntetider på ett halvår, bland annat genom ett kritiserat beslut att inte sätta upp fler patienter på väntelistan.

- Men framför allt har vi jobbat undan kön själva och remitterat till andra kliniker. Nu accepterar vi nya patienter igen, säger han.

I Uppsala räknar verksamhetschefen Gunnar Frostfeldt med att klara en tredubbling av antalet flimmerablationer. Det som gör det möjligt är att kliniken sedan i höstas har två kateterlaboratorier i stället för ett, se även nr 42/07.

I Lund planeras ett samarbete med hjärtcentrum i Karlskrona, som ska ta hand om enklare ablationer så att fler flimmerablationer kan göras på universitetssjukhuset.

- Men om vi ska öka volymerna som Socialstyrelsen vill måste vi använda ny teknologi. Därför har vi äskat pengar till en utrustning där katetrarna styrs med hjälp av en robot, berättar Johan Brandt, verksamhetschef för område hjärtarytmi i Lund.

Robottekniken kan troligen halvera operationstiden, men problemet är kostnaden.

– Utrustningen kostar 20 miljoner kronor och det är frågor som måste hanteras på regionnivå, säger Johan Brandt.

Lars Wallentin, professor i kardiologi i Uppsala och ordförande i faktagruppen för riktlinjerna, anser att det är viktigt med en ordentlig uppföljning av utbyggnaden.

- Jag skulle vilja att alla dessa ingrepp tas upp i ett kvalitetsregister. I dag vet vi inte säkert hur många ingrepp som görs per invånare i landstingen, på vilka indikationer, hur väntetiderna verkligen ser ut eller hur resultaten blir, säger han.

Läs mer om enkäten om hjärtriktlinjerna i Dagens Medicins tematidning Hjärta & Kärl.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev