Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Fler hälsorisker för fattiga barn

Publicerad: 5 juli 2007, 12:12

Barn som växer upp i familjer med dålig ekonomi har oftare rökig hemmiljö, ammas mindre, är oftare överviktiga och har sämre tandhälsa än andra barn. Det visar en ny rapport från Stockholms läns landsting.


Nästan vart åttonde nyfött barn i Stockholms län utsätts för tobaksrök i sitt hem. Det visar Barnhälsovården i Stockholms läns landstings årsrapport för 2006, som presenteras idag.
Skillnaderna är dock stora mellan olika stadsdelar och kommuner. På Norrmalm i Stockholms innerstad var bara 3 procent av de nyfödda barnen exponerade för tobaksrök i hemmet, mot 28 procent i förorterna Rinkeby och Skärholmen.

– En rökfri miljö är en viktig friskfaktor för barnen, liksom amning, god vikt- och längdutveckling och hög vaccinationstäckning. Utvecklingen är på många sätt bra, men vi ser att risk- och friskfaktorerna är ojämnt fördelade över länet. Det finns därför all anledning att sätta in förebyggande åtgärder, som till exempel hjälper föräldrarna att sluta röka i närheten av barnen, säger barnhälsovårdsöverläkare Margareta Blennow vid Sachsska barnsjukhuset vid Södersjukhuset, som är en av rapportförfattarna, i en kommentar.

I rapporten konstateras att det är i områden med många barnfamiljer med låg köpkraft som många spädbarn utsätts för tobaksrök. Den visar också klara linjära samband mellan låg köpkraft och lägre amningsfrekvens.
Vid fyra månaders ålder helammades 78 procent av barnen på Ekerö, där få barnfamiljer har låg köpkraft, mot 48 procent i Rinkeby, där andelen ekonomiskt svaga familjer är hög.

Även när det gäller övervikt och fetma syns tydliga samband med köpkraften. Av närmare 19 000 undersökta fyraåringar hade 11 procent övervikt och drygt 2 procent, motsvarande 400 barn, fetma. I Maria-Gamla stan i innerstaden var nivån 5 procent, mot 21 procent i Kista och 20 i Norrtälje.
–Även här finns mycket att göra, för att förebygga utvecklingen av fetma. Barnfetma kan vara en riskfaktor för framtida ohälsa, säger Margareta Blennow.
Rapporten pekar också på att barn och ungdomar från områden med hög andel socioekonomiskt svaga hushåll har en sämre tandhälsa.

Passiv rökning ger sämre kärlfunktion hos barn

Passiv rökning hade samband med hål i tänderna hos barn

Passiv rökning i barndomen ökar risken för lungcancer

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev