Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Fler läkare får dispens för att tvångsvårda inom psykiatrin

Publicerad: 6 April 2004, 12:20

Bristen på specialister inom psykiatrin gör att vissa kliniker får dispenser som ger läkare utan specialistexamen rätt att ta beslut om tvångsvård. Skaraborgs sjukhus har flest läkare som arbetar med denna dispens, fem stycken.


En rundringning till Socialstyrelsens tillsynsenheter som Dagens Medicin gjort visar att dessa är mycket restriktiva med att bevilja läkare dispenser från lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, som säger att endast specialister får besluta om tvångsvård. Dispenser ges bara under kortare tid till ST-läkare som snart är färdiga specialister.  Men vid Skaraborgs sjukhus/Sjukhuset i Falköping har en läkare inom psykiatrin sedan 1999 arbetat som specialist tack vare dispens från Socialstyrelsen. Totalt arbetar i dag fem läkare på sjukhuset som specialister tack vare dispenser.  - Detta är en svår balansgång mellan resurser och lagstiftning. Skälet till att vi beviljat dispenserna för Sjukhuset i Falköping är att de länge haft svårt att rekrytera färdiga specialister, säger Lena Hellewig, byrådirektör på Socialstyrelsen i Göteborg.  Inte mer frikostiga än andra  Enligt LPT får läkare som saknar specialistkompetens inom psykiatrin inte fatta myndighetsbeslut om intagning, om övergång till tvångsvård, förlängd tvångsvård eller fastspänning. När bristen på specialister blir stor kan verksamhetschefen ansöka hos Socialstyrelsen om dispens från detta.  Socialstyrelsen i Göteborg är den tillsynsmyndighet som fått in flest ansökningar och även beviljat flest dispenser.  Är ni mer frikostiga med detta än andra tillsynsmyndigheter?  - Nej, det tror jag inte. Eftersom det är omdömesgilla läkare som är under ST-utbildning har vi accepterat detta. Alternativet är att sjukhuset inte har personal som kan bära upp vården, säger Lena Hellewig.  För Skaraborgs sjukhus är dispenserna för ST-läkarna inom psykiatrin ett sätt att hålla god beredskap på bakjourerna. Där är sex av åtta ST-tjänster tillsatta.  - Vi ser detta som ett sätt att under handledning introducera ST-läkarna i överläkararbetet och därmed få en rimlig arbetsbörda, säger Arne Åhlin, divisionschef för psykiatrin vid Skaraborgs sjukhus.  - Jag undrar i vilken utsträckning verksamheter i landet verkligen vet att det inte är tillräckligt att förordna en ST-läkare till tillförordnad överläkare, för att denna ska få fatta beslut om myndighetsutövning. För att våra tillförordnade överläkare ska kunna göra detta söker vi dispens hos Socialstyrelsen, säger Arne Åhlin.  Tydliga direktiv finns  Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, tror att psykiatrin är väl medveten om den hårda reglering som gäller för tvångsvården och ser inte ansökningarna om dispenser som något stort problem.  - Det finns klara direktiv om tvångsvården eftersom det handlar om så kraftfulla åtgärder mot den enskilde. Min uppfattning är att verksamheten inte gör avsteg från dem, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev