Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag17.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Fler missbrukare kan få vård med metadon och Subutex

Publicerad: 18 november 2002, 13:25

De nya föreskrifterna om läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende blir mindre detaljstyrda än de nuvarande. De kommer även att öppna för att fler missbrukare får vård med metadon eller Subutex, som från i vår kommer att regleras på ett sätt liknande regleringen för metadon.


Det finns i dag fyra metadonprogram i landet och antalet patienter som kan komma i fråga för behandling är begränsat till 800.  I de nya föreskrifterna för läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende, som blir klara i vår, kommer detta tak inte att regleras på samma sätt, enligt Ulf Malmström, ansvarig för missbrukarprogrammet på Socialstyrelsen.  - Detta innebär att fler missbrukare kommer att få del av behandling med metadon och Subutex, säger han.  Vill ändra inställning till metadon  Markus Heilig, docent vid Karolinska institutet, som ingått i den expertgrupp som gjort kunskapsöversikten som ska ligga som grund för de nya föreskrifterna, anser att man måste ändra på den inställning som finns till metadon.  - Det är viktigt att vi får bort den märkliga särställning som metadon har haft. Det handlar om att normalisera dessa läkemedelsstödda behandlingsformer så mycket som möjligt, säger han.  Om regleringen kring metadon varit strikt har den hittills varit obefintlig gällande Subutex (buprenorfin), som introducerades 1999. De nya föreskrifterna släpper något på reglerna kring metadon och stramar upp dem för Subutex.   Röster har höjts med krav på att begränsa förskrivningsrätten på substitutionspreparatet Subutex. Någon sådan reglering kan dock inte komma i fråga, enligt Markus Heilig.  - Det är inte legalt möjligt. Subutex är i motsats till metadon registrerat på indikationen heroinberoende. Det innebär att man bryter mot EU-rätten om man inför inskränkningar i förskrivningsrätten, säger han.  Ska numera styra med kunskap  Föreskrifterna kommer dock att innehålla krav på specialkompetens hos den som förskriver och delar ut Subutex.  - Det ska även ske i anslutning till annan psykosocial stödbehandling inom socialtjänsten, säger Ulf Malmström.  Markus Heilig tycker att kunskapsöversikten visar på ett markant skifte i synsätt, jämfört med metadonföreskrifterna.  - De är föråldrade och går ut på att reglera och detaljstyra personer och ange exakta kriterier som inte har någon evidensbas. Nu ska vi istället styra med kunskap. Kunskapsöversikten visar att om man lägger upp behandlingen på detta vis, så har vi dokumentation på att det ger goda resultat, säger han.  ....................................................  Tyst överenskommelse om metadon  Riktlinjerna som reglerar metadonbehandling av heroinmissbrukare är inte giltiga i juridisk mening. De lagar som ligger till grund för riktlinjerna gäller nämligen inte längre.   Socialstyrelsens jurister har känt till detta i tre år, men inte agerat för att ändra på saken.  - Socialstyrelsen har överskridit sina befogenheter. Det är inte bra, säger Annika Mansnerus, kansliråd på socialdepartementet och sakkunnig i missbrukarfrågor.   När Socialstyrelsen nu skickat ut en remiss om nya riktlinjer för läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende, skriver myndigheten att de föreskrifter som i dag reglerar den svenska metadonbehandlingen "inte grundar sig på ett bemyndigande från regeringens sida och i princip saknar legal verkan".  Detta har varit en offentlig hemlighet inom metadonvården sedan 1999 och det har funnits en tyst överenskommelse om att föreskrifterna trots allt har accept inom de fyra metadonprogrammen i landet.  - Det här är olyckligt. Föreskrifterna borde ha uppdaterats redan 1999, då substitutionspreparatet Subutex kom. Nu har vi i tre år haft föreskrifter för metadonbehandling men inga alls för Subutex, säger Leif Grönblad, programansvarig för metadonprojektet vid Ulleråkers sjukhus.  - Självklart ska regelverket vara i enlighet med författningen. Grunden för Socialstyrelsens existensberättigande och de föreskrifter som vi ger ut är att det finns ett bemyndigande och en laglig grund, säger Bengt Wennermark, byrådirektör på Socialstyrelsen.  Han tycker inte att vården har tagit skada på grund av att föreskrifterna "hängt i luften".  - Men nu är det viktigt att det senast i vår kommer ett nytt och heltäckande regelverk för den läkemedelsstödda opiatvården, poängterar han.  Ser fram emot de nya riktlinjerna  Socialstyrelsen ska nu göra en särskild framställan hos regeringen om reglering av de nya riktlinjerna och dess lagliga grund.  På socialdepartementet ser man fram emot de nya riktlinjerna och förbereder ett bemyndigande.  - Det är viktigt att de kommer till stånd nu, säger Annika Mansnerus på socialdepartementet.   Inom missbrukarvården finns misstankar om en politisk osäkerhet om metadon och annan läkemedelsstödd behandling av missbrukare.  - Numera är det inte någon laddad fråga, säger Annika Mansnerus.   - Behandlingsformen är bevisligen vetenskapligt väl prövad.   Av de fyra förordningar som ligger till grund för de metadonföreskrifter som skrevs 1990, gäller i dag bara en.   Läkemedelsförordningen, den allmänna läkarinstruktionen, samt förordnandet om utlämnande av läkemedel från apotek har ändrats. Kvar finns bara förordningen 1985:796, som säger att Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälso- och sjukvård, enligt hälso- och sjukvårdslagen, till skydd för enskilda. Men detta räcker alltså inte riktigt.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev