Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Fler PSA-tester skulle minska dödlighet i prostatacancer

Publicerad: 28 november 2002, 13:12

Svenska urologer och onkologer uppmanar till en ökad användning av PSA-tester för att tidigt diagnostisera prostatacancer, men vill ännu inte införa allmän prostatascreening för män. Risken att dö i prostatacancer är i dag dubbelt så hög i Sverige jämfört med USA, som tidigt satsade på screening med PSA-test.


Per-Anders Abrahamsson. Foto: Magnus Gotander.  - Tidig diagnostik av prostatacancer och screening, har länge tillhört de mest kontroversiella frågorna inom medicinen, sade Per-Anders Abrahamsson, professor i urologi vid Universitetssjukhuset i Lund, och moderator vid torsdagens symposium där frågan om screening för prostatacancer debatterades.  Han ingår i den arbetsgrupp av onkologer och urologer, som nu enats om ett nytt ställningstagande i frågan om att införa allmän screening för prostatacancer med tester för att mäta nivåerna av prostataspecifikt antigen, PSA, i blodet.  Deras slutsats är att det fortfarande inte går att rekommendera allmän screening för att hitta tidig prostatacancer enligt mönster från mammografiscreening.  Men man underströk att män med ärftlig belastning, de med symtom eller som är oroliga ska erbjudas PSA-test. Det viktigaste är att samtliga i förväg informeras, skriftligen och muntligen, om vad provet innebär om värdet visar sig vara förhöjt.  Samtidigt föreslår gruppen att den nuvarande gränsen 4 mikrogram per liter som är en rekommendation då allmänläkare bör remittera en patient till vidare utredning kan sänkas till 3 mikrogram per liter.  Prostatacancer är fortsatt den vanligaste tumörsjukdomen i landet med 7 500 nya fall per år. 2 500 män dör i sjukdomen per år jämfört med att 1 500 kvinnor dör i bröstcancer.  I USA minskar dödligheten  USA och regionen Tyrolen i Österrike har man tidigt infört omfattande PSA-testning och tidig behandling av små tumörer som inte sprida sig till skelettet. Där ser man en sjunkande dödlighet i prostatacancer. I de skandinaviska länderna, där man haft en mer avvaktande hållning, ökar däremot dödligheten.  Jonas Hugosson.  - I dag är risken att dö i prostatacancer dubbelt så hög i Sverige jämfört med USA, sade Jonas Hugosson, professor i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.  Den vanligaste diagnostiska metoden är ett PSA-test, som även i Sverige fått en stor användning under det senaste decenniet. Metoden är säker när det gäller att utesluta prostatacancer.  Hans Lilja  - Män med låga PSA-nivåer, under 2 mikrogram per liter, har mycket låg risk för sjukdomen, sade Hans Lilja, professor i klinisk kemi vid universitetet i Lund.  Problemet är de män som har PSA mellan 2 och 10 mikrogram per liter. Tar man biopsier på dessa så har en fjärdedel cancer. För 3 av 4 män i denna grupp är biopsin sålunda ett "onödigt" ingrepp. Bland dem med PSA högre än 10 mikrogram per liter har varannan man cancer.  Men metoderna att finna män med en liten tumör som inte hunnit spridit sig förfinas. Forskargruppen kring Hans Lilja ligger i den internationella frontlinjen i detta arbete.  Länge har det varit kontroversiellt om man ska operera, strålbehandla en liten tumör eller vänta och se. För ett par månader sedan publicerades en artikel i New England Journal of Medicine (2002;347:781-9) där en svensk forskargrupp visade att kirurgisk behandling minskade dödligheten i prostatacancer och spridningen av metastaser jämfört med att passivt avvakta sjukdomens utbredning.  - Denna studie är mycket betydelsefull för vår framtida behandling, kommenterade Per-Anders Abrahamsson.  En avigsida är biverkningarna. Förekomst av inkontinens kan minskas till neråt 5 procent, medan drygt varannan man blir impotent. Dock kan läkemedel som Viagra minskat betydelsen av dessa bieffekter av operationen.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev