Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fler sjuka men utvecklingen bromsar

Publicerad: 22 juni 2016, 09:30

Sjuktalen fortsätter att öka men i långsammare takt än förut. En orsak är att Försäkringskassan kontrollerar sjukskrivna hårdare.


Ökningen inom sjukfrånvaron fortsätter men tappar samtidigt fart, enligt en ny rapport från Försäkringskassan.

– Det är glädjande att sjukpenningtalet ökar långsammare nu än tidigare, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

En orsak som pekas ut är att myndigheten skärpt arbetet med utredningar och bedömningar. Andelen som granskas vid rehabiliteringskedjans tidsgränser har ökat markant.

Som en följd är det fler som både nekas sjukpenning och får sin sjukpenning indragen.

– Det här är ett regelverk vi har att följa och som handlar om att hjälpa de individer som behöver hjälp tillbaka i arbete och att göra det i tid. Vi har inte, som jag uppfattar det, fått några direkta reaktioner på detta utan jag tror att samhället i stort vill att vi ska ha en stabil och rimlig sjukfrånvaro och att vi ska sköta vårt jobb, säger Jan Larsson.

Den psykiska ohälsan, framför allt ångest och stress, är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro.

– Det är något som måste adresseras på olika håll och kanter. Hälso- och sjukvården måste anstränga sig ytterligare för att på ett bra sätt ta hand om och hjälpa människor med psykisk ohälsa, samtidigt som arbetsgivare måste fundera på om det finns saker i deras arbetsmiljö som gör att människor mår dåligt, säger Jan Larsson.

Männens sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökar för tillfället snabbare än kvinnornas.

För att uppgången i sjukfrånvaron ska kunna brytas måste alla hjälpa till, framhåller Försäkringskassan.

– Försäkringskassans insatser har en begränsad betydelse. Såväl arbetsgivarna som hälso- och sjukvården måste bidra för att utvecklingen långsiktigt och stabilt ska kunna brytas, säger Jan Larsson.

I maj var sjukpenningtalet 10,7 dagar. Regeringens mål är ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020. Om detta kommer att vara möjligt att nå analyseras inte i rapporten.

Bromsar in

Under andra halvan av 2015 och de första månaderna 2016 har ökningen i sjukfrånvaron bromsat in.

Utvecklingen för kvinnor och män är likartad, även om de sjukskrivna kvinnorna är nästan dubbelt så många som männen.

Den psykiska ohälsan är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro.

Ångest- och stressyndrom samt förstämningssyndrom utgör tillsammans över 90 procent av sjukskrivningarna på grund av en psykiatrisk diagnos.

Männens sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökar för tillfället snabbare än kvinnornas.

Inget län har varit förskonat från den ökande sjukfrånvaron, men den har ökat snabbare i vissa län och långsammare i andra.

Källa: Försäkringskassan

TT

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News