Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Flera EU-länder före Sverige i arbetet med patientöversikt

Publicerad: 29 mars 2006, 08:58

Finland, Tyskland och Nederländerna ligger långt framme i arbetet att införa nationella patientöversikter. Redan nästa år räknar länderna med att ha sådana i full drift.


Det är den så kallade Stakeholders Group inom EU som håller på att kartlägga situationen.

- Vi har hittills fått in svar från runt 15 av EU:s 25 medlemsländer, och vi kommer att komplettera bilden efterhand. I maj ska det finnas uppgifter från samtliga länder, förklarar svenska Helene Richardsson, som är en av två ordförande för gruppen.

Helene Richardsson utsågs till ordförande för en dryg månad sedan. Under det närmaste året kommer hon att dela sin arbetstid mellan kontoret i Bryssel och Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm, där hon arbetar som IT-strateg.   Stakeholders Group har till uppgift att komma med konkreta förslag på hur målen i EU-kommissionens e-hälsoplan från 2004 snabbare ska kunna nås. Ett 30-tal olika organisationer, myndigheter och IT-leverantörer finns representerade i gruppen som ska leverera förslag i maj 2007.

Sverige i mitten av startfältet  Den aktuella kartläggningen visar att det pågår ett intensivt arbete med att ta fram nationella patientöversikter i majoriteten av de medlemsländer som hittills har svarat. Förra året hade en handfull länder projekt i pilotdrift, medan ytterligare sex länder planerar ett pilotinförande under 2006.   - Danmark ligger långt fram i startfältet, medan Sverige däremot ligger någonstans i mitten. Vi har mindre piloter i drift men ingen komplett lösning för hela Sverige. När Sverige kommer att ha en fungerande nationell patientöversikt är oklart. I den nationella IT-stategin för vård och omsorg finns inte något sådant datum med, säger Helene Richardsson.

2007 räknar emellertid Finland, Tyskland och Nederländerna att ha nationella patientöversikter i full drift. Österrike hoppas kunna ha ett fungerande system 2008, Belgien 2009 och Storbritannien och Ungern 2010.

Måste kunna utbyta information  Arbetet med att ta fram nationella patientöversikter är ett led i EU-kommissionens e-hälsoplan. I planen talas också om nationella IT-strategier och att IT-systemen ska kunna utbyta information. De ska därtill vara användarvänliga och säkerheten ska vara hög. Det ska även finnas nationella personnummer för patientidentifikation, vilket inte alla medlemsländer har i dag.

Helene Richardsson berättar att en prioriterad fråga i e-hälsoplanen är just IT-systemens oförmåga att kommunicera, både nationellt och på europeisk nivå.

- De olika ländernas IT-system måste kunna utbyta information, framför allt för att man ska kunna trygga patientsäkerheten när en medborgare söker vård i ett annat EU-land, säger hon.

Gruppen analyserar även innehållet i de olika patientöversikterna. En första sammanställning visar att de bygger på ungefär samma grunddata: personuppgifter, sjukdomshistoria, allergier, labbresultat, läkemedelslista och anhörigkontakt.

- Men även om upplägget är snarlikt i de olika länderna finns stora skillnader när det gäller standarder och tekniska lösningar. Hur en samordning ska gå till är något som Stakeholders Group också ska ta ställning till, säger Helene Richardsson.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev