Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Flera infektioner påskyndade åderförkalkning i halsartär

Publicerad: 4 november 2002, 09:47

Ytterligare en studie pekar på att individer som utsätts för infektioner av flera olika mikroorganismer löper en ökad risk för ateroskleros och därmed hjärt-kärlsjukdom.


Tidigare har en forskargrupp från Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz, Tyskland, visat att personer med antikroppar mot flera olika mikroorganismer hade högre risk att dö i hjärtsjukdom än personer med antikroppar mot få mikroorganismer (se länk i rutan uppe till höger på denna sida).  Samma forskargrupp visar nu resultat från en studie av 504 patienter med ateroskleros. Tre fjärdedelar av deltagarna var män och medelåldern var 63 år. På deltagarna mättes tjockleken på intima-mediaskiktet i halsartären, karotis. Eventuell förekomst av IgG- eller IgA-antikroppar mot åtta olika mikroorganismer, Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, cytomegalvirus, Epstein-Barrvirus samt herpes simplexvirus typ 1 och 2, analyserades. Efter en genomsnittlig uppföljningstid av 2,5 år gjordes nya mätningar på 427 av patienterna.  Förhöjda nivåer av IgA-antikroppar mot Chlamydia pneumnoniae samt förhöjd IgG mot Epstein-Barrvirus och herpes simplex typ 2 kunde kopplas till ökad risk för tilltagande ateroskleros, definierad som en ökning av tjockleken på intima-mediaskiktet med minst 0,1 mm per år eller tilltagande förträngningar i karotis. Data hade då justerats med hänsyn taget till ålder, kön, riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, CRP och medicinering med blodfettssänkande statiner.  Jämfört med dem som hade antikroppar för högst tre mikroorganismer innebar antikroppar mot fyra eller fem mikroorganismer nästan en fördubblad risk för tilltagande ateroskleros i karotis. Hos dem med antikroppar mot sex till åtta mikroorganismer var risken nära nog fyrfaldigad  Författarna konstaterar att resultatet stöder deras hypotes att antalet mikroorganismer en person har infekterats av, är en oberoende riskfaktor för med vilken hastighet aterosklerosen utvecklas.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev