Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Flera landsting ger inte trombolys efter stroke

Publicerad: 26 september 2007, 12:09

Flera landsting ger i princip ingen trombolys alls till patienter som drabbats av stroke. Detta trots att behandlingen ska ha högsta prio­ritet, enligt Socialstyrelsen.


Den positiva utvecklingen för trombolys, propplösande behandling för patienter som drabbats av hjärn­infarkt, har stannat av.

Efter att tidigare ha ökat med nästan 50 procent per år var det nästan exakt lika många patienter som fick den livräddande behandlingen 2006 som året dessförinnan. 403 patienter jämfört med 405 patienter. Detta trots att behandlingen har högsta prioritet enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Det konstaterar det nationella stroke­registret, Riks-stroke, i en ännu opublicerad årsrapport för 2006.

– Det vore extremt tråkigt om användningen av trombolys stannar av. Det är en jättebra behandling för rätt patienter som har haft positiv inverkan på hela strokevården. För 25 år sedan lade man dessa patienter nästan åt sidan, eftersom man ansåg att det akuta skedet inte var viktigt, säger Arne Lindgren, överläkare vid den neurologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund.

Dessutom visar rapporten att behandlingen är mycket ojämnt för­delad över landet. Inom vissa landsting förekommer knappt någon trombolys över huvud taget.

– Den främsta förklaringen är nog att det behövs en väl fungerande vårdkedja och att så mycket måste klaffa inom kort tid eftersom behandlingen måste ges inom tre timmar från symtomdebut, säger Arne Lindgren.

Västerbotten ligger i topp
På nationell nivå finns målet att åtminstone 5 procent av alla patienter som drabbas av en ischemisk stroke, blodpropp i hjärnan, ska få tillgång till trombolys.

Detta mål når Västerbottens läns landsting med råge där 8 procent av patienterna fick trombolys. Även Halland, Gävleborg och Södermanland ligger bra till.

I Värmland, Kronoberg och Blekinge är bilden en helt annan. Där förekommer i princip ingen trombolys alls. I Landstinget Blekinge fick inte en enda patient trombolys under 2006.

– Blekinge har varit en vit fläck på kartan avseende trombolys, det stämmer, säger Lars Johansson, verksamhetschef för rehabiliterings- och habiliteringskliniken vid Blekinge­sjuk­huset, som är den klinik som tillsammans med medicinklinikerna ansvarar för strokevården i Landstinget Blekinge.

– Men från och med den 1 februari nästa år kommer vi att ge trombolys både i Karlshamn och Karlskrona.

”Mycket viktigt för slutresultatet”
Rapporten pekar också på en rad andra regionala orättvisor inom den svenska strokevården. Exempelvis finns det stora skillnader i hur stor andel som vårdas på en strokeenhet, något som också får högsta prioritet i gällande riktlinjer.

– Att vårdas på stroke­enhet har första gradens evidens för att det verkligen gör nytta. Det är mycket viktigt för slutresultatet, säger Mats Andersson, verksamhetschef vid den neurologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

I hans landsting, Östergötland, vårdas drygt 90 procent av alla stroke­patienter på en sådan enhet.
Det ska jämföras med Jämtland och Dalarna där nästan var fjärde strokepatient vårdades på en vanlig vårdavdelning.

Klart större chans för män
Enligt rapporten finns det också en skillnad mellan kvinnor och män och tillgången på vård på en strokeenhet. I landet som helhet har män nästan 10 procents större chans än kvinnor att vårdas på strokeenhet.

Östergötland och Universitetssjukhuset i Linköping hamnar också i topp på att ge blodförtunnande Waran till strokepatienter som också lider av förmaksflimmer. Där får nästan 60 procent av dessa patienter blodförtunnande behandling. Det ska jämföras med sjukhusen i Avesta, Borås och Torsby där endast runt 10 procent av dessa patienter får blodförtunnande behandling.

Inom tre timmar

Enligt Social­styrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård har trombolys stor påverkan på förtida död/aktivitetsbegränsning.
Behandlingen ges intravenöst och ska påbörjas inom tre timmar från symtom­debut. Patienterna ska vara mellan 18 och 80 år.
År 2006 var 11 094 patienter möjliga att behandla, enligt Riks-stroke, men endast 403 patienter fick behandlingen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News