Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Flexibla miljöer gör personalen friskare

Publicerad: 16 november 2012, 13:34

Vad gör anställda inom kommuner och landsting friskare? Ämnet avhandlades på ett seminarium som avslutar en treårig studie i arbets- och miljömedicin.


Anställda i kommuner eller landsting som präglas av en mindre stelbent arbetsmiljö, är mindre sjuka. Det är en av slutsatserna som dras i studien ”Hälsa och framtid i kommuner och landsting”.

I studien, som startade 2009 och avslutades med ett seminarium i Stockholm under fredagen, har forskare tittat på friska kommuner och landsting. Under seminariet medverkade professorerna i arbets- och miljömedicin Eva Vingård från Uppsala universitet och Magnus Svartengren från Karolinska institutet och Arbetsmiljöverket.

Tidigare forskning har vanligtvis varit inriktad på risker i arbetslivet och vad det kan innebära för den anställda personen. Men nu bestämde man sig för att titta på framgångsfaktorerna  i stället.

– I den här studien ville vi titta på vad det är som gör att saker och ting blir bra, sade Magnus Svartengren som inledde seminariet.

Genom att kombinera antalet långtidssjukskrivningar och sjuktal tog forskarna fram ett index för att kunna identifiera friska respektive icke-friska enheter. Studien genomfördes sedan genom intervjuer och fokusgrupper med nyckelpersoner på de enheter som enligt indexet ansågs vara friska. På det sättet ville forskarna ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska må bra och sjuktalen hållas nere.

Sammanfattningsvis var följande faktorer gemensamma för de friska arbetsplatserna:

■ Ledarens betydelse för arbetsplatsen är signifikant.
■ Chefens ledarskap följs upp och kontrolleras.
■ Personalen blir sedd och uppmuntras att vidareutbilda sig och att vid behov byta uppgift.
■ Arbetsplatsen präglas av en känsla av ”högt i tak” och kommunikationen fungerar.  
■ Vid nedsatt arbetsförmåga hos en anställd finns det en större flexibilitet och kreativitet från arbetsgivarens sida.
■ Företagshälsovården utnyttjas på ett konstruktivt sätt.

Studieresultaten har jämfört med en tidigare studie där man bara tittade på framgångsfaktorer på privata arbetsplatser. Men skillnaderna mellan privat och offentlig verksamhet var inte så stora, enligt Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

– Det är samma grundfaktorer som påverkar, och de kan man påverka utan kostnader. Man behöver inte bygga en ny fabrik utan det handlar om medarbetarskap. Att satsa på medarbetarna och se dem som en viktig faktor, sade hon.

Men små skillnader finns, och jämförelsen visar att i privata företag vilar framgångsfaktorerna på grundläggande strukturer och strategier genom hela företaget. I offentlig verksamhet är det mer baserat på det enskilda initiativet.

– Trots stelbenta myndighetssystem försöker man hjälpa människor tillbaka till arbete, att man ser varandra och tar hand om varandra. Till exempel kan Försäkringskassan säga att ”du ska jobba halvtid vare dag”, men ditt jobb kanske kräver att du måste jobba heldag istället. En lösning på arbetsplatsen kan då bli att man i stället kan jobba två heldagar i veckan. Så man rör sig lite utanför regelsystemen ibland.

Det handlar om att sätta individen och gruppens mål före systemet, anser Eva Vingård.

– På friska arbetsplatser tänker man att ”vi har en uppgift som vi måste lösa, hur löser vi den på bästa sätt?”.

Studien är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet, och har finansierats av AFA Försäkring. Den slutliga rapporten kommer att presenteras i slutet av året.

HANNAH DAVIDSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev