Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fokuserat Halland kömiljardens vinnare

Publicerad: 15 mars 2012, 13:00

Skillnaden i hur kömiljarden fördelas mellan landstingen ökar. Medan några får en växande del av kakan, får and­ra en allt mer krympande bit.


I början fick de ungefär lika stor del av kömiljarden. Men för varje år som statens stimulansbidrag delats ut har Region Halland kammat hem allt mer och Örebro läns landsting allt mindre.

Hög ambitionsnivå är förklaringen som Hallands sjukvårdsdirektör Karin Möller ger.

– Här lägger vi ribban högre än vårdgarantin. I stället för att ha mål som att hålla vårdgarantin, har vi målet att ha en köfri vård. Så fort vi ser risken att vårdgarantin inte kan uppfyllas, köper vi in extern vård, säger hon.

Örebro läns landsting däremot är kömiljardens olycksbarn. Från att för tre år sedan ha tilldelats nära 31 miljoner kronor, fick landstinget i fjol knappt 3 miljoner kronor.

På Socialstyrelsen pågår en utredning av kömiljardens effekt på landstingens väntetider. Hittills visar resultatet just ett vidgat gap mellan landsting som får en allt större del, som Västra Götaland och Kalmar, och de som får en allt mind­re bit, som Dalarna och Örebro.

Förutom att kriterierna för att få ta del av kömiljarden skärpts de senaste åren, har också mätmetoden ändrats, framhåller Pia Öijen, sjukvårdsdirektör i Örebro läns landsting. Under kömiljardens första år delades pengarna ut efter resultaten under november månad, nu sker mätningar varje månad och pengarna fördelas efter det.

Men visst har Örebro läns landsting svårt att hålla vårdgarantin, medger Pia Öijen. Svårigheter att rekrytera läkare i samband med flera pensionsavgångar är ett skäl, menar hon.

En annan förklaring som hon ger är att ett nytt utökat samarbete mellan länets tre sjukhus har kommit igång först i år.

– Nu har vi börjat hänvisa patienter som inte får tid på universitetssjukhuset till det av de närliggande sjukhusen som har kortast kö, inte det som ligger geografiskt nära patienten, berättar hon.

En lösning som Harald Grönqvist, samordnare för tillgänglighetsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, ser som en föredömlig framgångsfaktor som också ­tillämpats i landsting som Kalmar, Gävleborg och Norrbotten. De har alla kvalificerat sig till en allt större del av stimulansbidraget, fram­håller han.

Men att Region Halland förra året fick störst del av kömiljarden per invånare beror inte bara på att regionen kvalificerar sig för den. Det handlar också om att andra inte gjort det, poängterar Harald Grönqvist.

– Halland var under augusti 2011 helt ensamt om att uppfylla kö­miljards­kriteriet för behandling och fick därför hela potten av den månads­ranson som skulle delats mellan andra landsting om de också klarat kraven, förklarar han.

När Örebro uppfyllde kriterier för att få del av pengarna under tre månader tidigare samma år, fick landstinget finna sig i att dela på beloppet med samtliga andra landsting.

Men även om de månatliga resultaten skapar ett skarpare läge, säger de ändå något om vänteläget långsiktigt, hävdar Harald Grönqvist.

Det är heller inte självklart att de landsting som köper in vård externt är de som bäst lyckas korta sina vänte­tider, anser  han.

– Det handlar mer om planering, att använda sina resurser effektivt och aktivt analysera köerna, säger Harald Grönqvist och nämner Norrbotten som ett gott exempel.

– Där köper man väldigt lite vård externt, men samarbetar mellan sjukhusen och planerar sin verksamhet väl, säger han.

EBBA BLUME

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News