Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fontex kan ges till barn trots självmordsrisken

Publicerad: 16 augusti 2006, 08:18

Det första läkemedlet för behandling av depression hos barn och ungdomar har nu fått klartecken av europeiska myndigheter. Samtidigt aktualiserar en ny studie åter att användning av SSRI hos barn och ungdomar kan medföra ökad risk för självmordsförsök och självmord.


Behandling av depression hos barn och ungdomar med selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, har på senare tid varit ifrågasatt sedan studier pekat på att läkemedlen kan innebära en ökad risk för självmords­försök.

Inga antidepressiva läkemedel har hittills varit godkända för behandling av barn och ungdomar, men de har ändå förskrivits då behandlingen ­ibland anses vara nödvändig.

Men i sommar har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA givit klartecken för användning av SSRI-medlet fluoxetin hos barn och ungdomar över åtta år. Fluoxetin marknadsförs som Fontex och är också känt under namnet Prozac.

Psykololgisk behandling först  EMEA konstaterar att fluoxe­tin har effekt mot medelsvår och svår depression. Läkemedlet får dock bara användas tillsammans med psykologisk behandling, till exempel psykosocial intervention eller psykoterapi,  hos patienter som inte svarat på enbart sådan behandling efter fyra till sex sessioner. Vidare ska läkemedelsbehandlingen omprövas om ingen klinisk nytta har setts efter nio veckor.  

-Tidigare har förskrivning egentligen skett utanför godkänd indikation. Nu finns det dock ett tydligt alternativ, vilket kan innebära en trygghet för föräldrar och förskrivande läkare, säger läkaren Pär Hallberg, ansvarig för neuropsykiatriska läkemedel på Läkemedelsverkets biverkningsenhet.

Viktigt med tät uppföljning  Förra året publicerade Läkemedelsverket tillsammans med Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri en behandlingsrekommendation vid depression hos barn och ungdomar.   I dokumentet lyfts fluoxetin fram som det medel med bäst klinisk dokumentation i den aktuella åldersgruppen.

-Risken för självmordsbeteende kan vara ökad i inledningsskedet av behandlingen. Därför är det extra viktigt med tät uppföljning i början av behandlingen, vilket läkemedel man än väljer att använda, säger Pär Hallberg.

Sambandet mellan SSRI och självmordsförsök tror man främst beror på ökad "energi" och handlingskraft hos patienten under den första behandlingstiden, innan övriga sjukdomssymtom har släppt.

Problematiken anses också kunna bero på att läkemedlet ibland felaktigt förskrivs till patienter med bipolär sjukdom, vilket leder till ökad aktivering i det maniska sjukdomsskedet.

Det SSRI-medel som främst förknippats med självmordsrisk hos barn och ungdomar är paroxetin (Seroxat). Efter en genomgång av studier beslöt EMEA år 2004 att detta medel inte bör användas i den aktuella patientgruppen.

Kraftigt ökad självmordsrisk  Fram tills nu har olika undersökningar bara visat sammanband mellan användning av antidepressiva läkemedel och självmordsförsök.

Men i senaste utgåvan av tidskriften Archives of General Psychiatry, 2006;63:865-72, publiceras en amerikansk fall-kontrollstudie där svårt deprimerade barn och ungdomar fanns ha hela 15 gånger ökad risk att genomföra ett fullbordat självmord om de behandlades med antidepressiva läkemedel jämfört med om de var obehandlade.

Författarna till studien påpekar dock att sambandet bara bygger på åtta fall av genomförda självmord, varav fyra hade fått antidepressiva utskrivet, och att siffrorna därför ska tolkas försiktigt. De menar att resultatet kan ha påverkats av att de sjukaste barnen i större utsträckning behandlas med läkemedel.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News