Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

För långsam journalföring kritiseras hårt

Publicerad: 23 maj 2006, 12:56

Sjukhusen är för långsamma med att skicka slutanteckningar vidare till primärvården. Patientsäkerheten riskerades i vart fjärde fall, enligt en revision i Örebro.


Landstingsrevisorerna i Örebro läns landsting har granskat slutanteckningar, epikriser, vid tre vårdcentraler och tre verksamheter inom Universitetssjukhuset Örebro. Epikriser är en sammanfattande bedömning i journalen och skrivs till exempel när en patient skrivs ut från sjukhuset.

I sin rapport till landstingsstyrelsen i Örebro slår revisorerna fast att handläggningen av epikriser går för långsamt och att epikrishanteringen kunde innebära risker för patientsäkerheten i ett av fyra granskade fall.  - Informationen från sjukhus till primärvård brister. Troligen ser det ut så här överallt och inte bara i Örebro, säger Ulf Wilén, ordförande för revisionen i Örebro läns landsting.

För 10 av 57 granskade epikriser tog det tre veckor eller mer innan behandlande läkare i primärvården tagit del av sjukhusläkarens slutanteckning. För nästan var femte epikris tog vårdcentralen kontakt med sjukhuset innan epikrisen hade anlänt, vilket innebar merarbete för vårdcentralen. I hälften av de granskade fallen innebar ofullständiga epikriser och brister i hanteringen också dubbelarbete för primärvården i form av provtagningar och patientbesök.

Vid granskningen framkom även att det är mer regel än undantag att primärvården inte har tillgång till en uppdaterad läkemedelslista för sina patienter. Revisorerna påpekar även att primärvården saknar en gemensam standard för dokumentation i sitt journalsystem, vilket gör att det tar lång tid att hitta information om patienten.

Sammantaget bedömer revisorerna att långa handläggningstider, ofullständiga epikriser, dokumentationsbrister i primärvården och inaktuell information om patientens läkemedel kan innebära en risk för patientsäkerheten.

Inger Nordin Olsson, samordnande distriktsöverläkare inom primärvården i Örebro läns landsting, delar den kritik som revisionen för fram.  - Det finns brister här. Rapporten sätter ord på det vi har sett i verksamheterna och längs vårdkedjan, säger hon.  Inger Nordin Olsson anser att en tydlig epikris som kommer fram i tid är avgörande för att primärvården ska kunna göra sitt jobb.

Bland annat bör epikrisen vara framåtsyftande och inte bara handla om vad som gjorts under sjukhusvistelsen. Inger Nordin Olsson framhåller också att det är minst lika viktigt att primärvården tar emot och utnyttjar informationen på ett effektivt sätt.  - Om vi inte för in uppgifterna i journalen hjälper det inte att det finns en aldrig så bra epikris.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev