Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Förbättring sprids i sjukhuset

Publicerad: 6 maj 2009, 15:02

Arbetet med Lean Service på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm har gjort att tiden fram till att få träffa en läkare på akutmottagningen har halverats. Samarbetet mellan olika professioner har stärkts och akutens personalomsättning halverats, liksom sjuktalen.


Hedersomnämnande i Guldskalpellen 2009

För att förbättra arbetsflödet har sjukhuset sedan 2005 använt sig av Leanmetodiken. De positiva resultaten när det gäller väntetider, vårdkvalitet och patientnöjdhet har varit dramatiska.

– Det är de som arbetar närmast patienten, som också driver det kontinuerliga förbättringsarbetet med stöd från cheferna, berättar Sofia Palmquist, projekt­ledare vid sjukhusledningen.

Det arbete som får ett hedersomnämnande av Guldskalpellen började 2005 med värdeflödesanalyser på akutmottagningen för att identifiera vad man skulle fokusera på i arbetet. Allt eftersom har arbetet spridit sig upp genom hela sjukhuset till vårdavdelningar och operationsenhet, för att patientens hela väg ska bli så bra som möjligt.

Man kan tänka sig att ett så omfattande arbete ska vara kostsamt, men enligt Sofia Palmquist har den ekonomiska påverkan koncentrerats till kostnader för utbildning av alla medarbetare, samt arbetstid för förbättringsarbetet.

Samtidigt har positiva ekonomiska effekter setts i form av minskad personalomsättning och lägre sjuktal hos personalen. Kortade vård­tider på sjukhuset och snabbare handläggning på akuten har samtidigt ökat effektiviteten, vilket har skapat möjlighet att behandla fler patienter med samma bemanning.

– På det här sättet har vi även skapat en dialog över verksamhetsgränserna. Eftersom dialogen har sin utgångspunkt hos patienterna så ökar det hastigheten och effektiviteten i patientflödena ytterligare, säger Sofia Palmquist.

Juryns motivering:

Hedersomnämnande 4
Medarbetarna bakom Lean – med patienten i centrum, Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

”En föregångare i införandet av en ny värdebaserad me­tod för förbättringsarbete i svensk sjukvård. De resultat som uppnåtts visar den stora potential som skapas i en organisation som utgår från patientens behov, engagerar sina medarbetare och gör förbättringsarbetet till en kontinuerlig del av vardagen.”

Relaterat material

De har hittat rätta medicinen mot läkemedelsfel i vården

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev